Dealmaker Frank Bieze, Food Academy Nijkerk

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met Frank Bieze, voorzitter van de Vereniging Food Academy Nijkerk. Daarnaast is Bieze bestuurslid van de Economic Board Regio Foodvalley waarin hij o.a. MKB Midden Nederland vertegenwoordigt. “De behoefte aan goed opgeleid middenkader bracht de foodbedrijven bij elkaar. Nu de opleiding staat, moeten we er met elkaar voor zorgen dat studenten de weg naar de FAN weten te vinden.”

Om de regio te versterken nam de gemeente Nijkerk in 2018 het initiatief om het cluster van foodproducenten uit de regio bij elkaar te brengen. De ondernemers zaten in eerste instantie niet direct te wachten op het zoveelste netwerkinitiatief. Maar al snel bleek echter dat ze allemaal hetzelfde probleem hadden: op korte termijn onvoldoende gekwalificeerd personeel op de werkvloer.

Uitstroom babyboomers
Door de grote uitstroom van babyboomers die met pensioen gaan, gaat in bedrijven veel kennis en ervaring verloren. Bieze: “de komende vier jaar zal hierdoor zo’n 10-15% van de medewerkers vervangen moeten worden. En voor een middenkaderfunctie in de foodbranche is specifieke kennis nodig op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne en techniek. Het reguliere MBO-onderwijs sluit daar onvoldoende op aan.” Het idee van een eigen opleiding was daarom al snel geboren. Met Aeres, die al een foodopleiding in Ede had, werd het plan voor de Food Academy verder uitgewerkt.

Food Academy Nijkerk
De Food Academy Nijkerk (FAN) speelt in op de vraag naar goed geschoold MBO-personeel. Bieze geeft aan dat er heel wat komt kijken bij voedselproductie. “Het productieproces is tegenwoordig een hightech omgeving. Een productielijn is op zich al een soort kleine zelfstandige fabriek. Het hele proces is computergestuurd en je hebt te maken met het trainen en managen van operators, materiaalstromen, machines en onderhoud, waarbij je natuurlijk de stilstand wil minimaliseren. Voor deze uitdagende rol is de branche continue op zoek naar jonge mensen of zijinstromers die dat leuk vinden en verantwoordelijkheid willen nemen.”

Baangarantie
Jongeren, de belangrijkste doelgroep van de FAN, kiezen met de FAN voor een MBO-opleiding in de buurt. Het merendeel komt immers met de fiets of brommer. Dat betekent dat de studenten voornamelijk in de directe omgeving geworven moeten worden. Er klinkt teleurstelling in de stem van Bieze. “De FAN heeft vanaf het begin flink ingezet op promotie onder scholen in de omgeving, maar we kregen bij de decanen niet direct voldoende aandacht voor deze mooie opleidingen”. Toch is Bieze optimistisch. “Door onze unieke aanpak is succes verzekerd. Leerlingen worden gekoppeld aan een bedrijf, krijgen vanaf de eerste dag inkomen en stromen direct door naar een baan. En dat is ook goed voor onze regio!”

Krachten bundelen
Ook over de samenwerking binnen de Regio Deal is Bieze enthousiast. “De Regio Deal Foodvalley gaf de FAN een vliegende start. We waren het eerste programmaonderdeel dat operationeel was. Dankzij de Regio Deal konden we starten met de opleiding, het werven van leerlingen en het interesseren van mensen om in de food te werken”. Maar Bieze is nog niet tevreden. “We zouden graag meer betrokkenheid bij scholen willen zien. En ook voor gemeentes is het interessant om zich hier meer voor in te spannen. We bieden jonge generaties en mensen die moeten omscholen een opleiding mét inkomen en baangarantie. Dat zorgt ervoor dat ze hier kunnen blijven wonen en werken. Maar daarvoor hebben we wel voldoende instroom van leerlingen nodig. Dat is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en ons gezamenlijk belang.”

Fase 2
Tot slot werpt Bieze nog een blik op de toekomst. “In het verlengde van de FAN heeft het bestuur samen met foodbedrijven en onderwijsinstellingen een plan voor de volgende fase ontwikkeld. In de Foodvalley Business Driven Campus wordt de koppeling tussen leren en inspireren nog steviger. Het idee is om op twee locaties, in Ede en Nijkerk, studenten en (aankomende) ondernemers samen te laten werken aan gezonde voedingsconcepten. Juiste in de koppeling van innovatieve start-ups, startende ondernemers, praktijkonderwijs en -onderzoek, zien we volop mogelijkheden om het regionale bedrijfsleven nog actiever betrekken bij de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem”, zegt Bieze enthousiast. “Bovendien kan de nieuwe campus dienen als platform om te kijken hoe lokale agri- en foodbedrijven kortere ketens kunnen organiseren en door middel van kringlopen verspilling kunnen tegengaan. Daarbij ontstaat dan automatisch een betere aansluiting tussen theorie en praktijk.” Dit nieuwe concept wordt 3 juni gepresenteerd aan de leden van de Food Academy Nijkerk.