Dealmaker Guido Laman, Foodvalley NL

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met Guido Laman. Guido is nu verantwoordelijk voor de strategie van Foodvalley NL maar in 2018 namens provincie Gelderland al betrokken bij de ontwikkeling van de Regio Deal Foodvalley. “Het was duidelijk dat we steun van het Rijk nodig hadden om deze ambitie te realiseren. De Rijksoverheid is een cruciale speler in het Nederlandse innovatiebeleid.”

Intensief proces
Guido’s betrokkenheid bij de Regiodeal Foodvalley start in het voorjaar van 2018 in zijn functie als beleidsadviseur bij de provincie Gelderland. “Het was een lang en best een ingewikkeld proces”, zegt Laman terugkijkend. “Maar de intensieve samenwerking wierp al snel vruchten af. De Regiodeal Foodvalley stond als enige in het regeerakkoord van het huidige (demissionaire) kabinet. En hoewel het nog niet helemaal duidelijk wat het nieuwe instrument Regio Deal precies inhield, wilde de regio de mouwen opstropen en aan slag met baanbrekende innovaties die leiden naar een duurzaam voedselsysteem”.

Urgentie verbindt
Als succesfactor noemt Guido de betrokkenheid van de juiste mensen die elkaar op het juist moment weten te vinden. “Als regio hadden we elkaar al leren kennen in diverse samenwerkingsverbanden. Maar met de urgentie van de grote opgaven die voor ons lagen, was iedereen bereid een stapje extra te doen. En door onze ambtelijke en bestuurlijke netwerken op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau wisten Rijk en Regio elkaar goed te vinden.”

Samenwerken als succesfactor
Guido vervolgt: “De intensieve bovenregionale samenwerking daagde ons extra uit. Hier en daar heeft het flink geschuurd, wat soms leidde tot vergaderingen in de nachtelijke uurtjes”. Toch kijkt Guido ook daar tevreden op terug. “Uiteindelijk steeg iedere partner boven zijn eigen belang uit door niet te blijven hangen in hun eigen bestaande projecten maar echt regio overstijgende projecten te ontwikkelen. De inhoudelijke urgentie en de tijdsdruk maakte dat we ons snel moesten verdiepen in elkaars zienswijzen. En de samenwerking is er alleen maar beter van geworden.” Als voorbeeld noemt Guido de samenwerking met de provincie Utrecht: “voor deze Regio Deal stond die samenwerking op een laag pitje, maar is inmiddels intensief en goed.”

Delen van faciliteiten die innovaties versnellen
Guido Laman werd daarna vanuit Provincie Gelderland gedetacheerd bij Foodvalley NL. Een onafhankelijk en internationaal platform dat ervoor zorgt dat baanbrekende innovaties sneller hun weg naar de markt vinden. Bij Foodvalley NL kan hij zo de mogelijkheden van Regiodeal naar de praktijk brengen. Guido: “Het probleem is dat bij veel ondernemers het geld ontbreekt om te investeren in onderzoeks- en testfaciliteiten. Dat is heel erg zonde want om in 2050 iedereen op de wereld van betaalbaar, gezond en duurzaam voedsel te voorzien hebben we dit soort innovaties nodig. Want pas als innovaties opgeschaald worden creëren ze duurzame banen die cruciaal zijn voor onze toekomstige welvaart. De Shared Facility Finder is de tool waarmee we al deze faciliteiten toegankelijk maken.” 

Unieke verbindingen
Tot slot vertelt Guido over het hele 'ecosysteem' dat samenwerkt aan een duurzaam voedselsysteem. En dat gaat verder dan het delen van faciliteiten. “Het is een natuurlijke wet dat we elkaar nodig hebben om verder te komen, echt baanbrekend werk te verrichten. Dat heeft de aanloop Regiodeal ons ook geleerd. Dat we de juiste mensen bij elkaar brengen. Mensen die nieuwe dingen scheppen en die het huidige voedselsysteem willen veranderen. En daarmee over bestaande grenzen heen kijken. Mensen die elkaar aanvullen.

Met elkaar kunnen we een verschil maken, daar waar individuele partijen slechts beperkte impact hebben. In samenhang kun je dynamiek brengen en mooie dingen bereiken.” En dat is ook precies de inzet van Foodvalley NL: “het gidsen van ondernemers, van startups tot scale ups, corporates, kennisinstellingen en investeerders in dat ecosysteem. Foodvalley brengt met haar eigen expertise en internationale netwerk unieke verbindingen tot stand.”