Dealmaker Ingrid de Jong, WUR

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Ingrid de Jong. Zij is bij Wageningen Livestock Research (WUR) onderzoeker en projectleider dierenwelzijn. In de Regio Deal Foodvalley is ze betrokken bij de projecten van circulair veevoer in het thema transitie landbouw. “De integrale aanpak waarbij alle partijen bij het hele traject betrokken zijn, maakt de aanpak van dit thema heel waardevol.”

Ingrid de Jong nam ruim een jaar geleden het stokje over van haar voorganger Annemarie Rebel. Het project circulair veevoer had destijds best wel wat vertraging opgelopen door de vogelgriep. Maar gelukkig begon het toen net op stoom te komen. De Jong: “Doel van het project is om meer circulaire grondstoffen te gebruiken als veevoer. Dit betekent geen grondstoffen die uit het buitenland komen of humaan consumeerbaar zijn. Het liefst gebruiken we grondstoffen uit de regio.”

Dierenwelzijn
Circulair veevoer is niet het enige waar het project naar kijkt. “Het is ook belangrijk dat er geen negatieve effecten zijn op diergezondheid en -welzijn. Hiervoor gebruiken we vastgestelde protocollen”, legt de Jong uit. “Het subdoel is dat we allerlei meettechnieken testen. We onderzoeken of sensortechnieken om het dierenwelzijn te monitoren bruikbaar zijn in de praktijk.” Als voorbeeld noemt ze hoe varkens verrijkingsmateriaal gebruiken. “Varkens hebben bijvoorbeeld een bal aan een ketting. Met een simpele bewegingsmeter aan die ketting en geautomatiseerd uitlezen van camerabeelden onderzoeken we de activiteit van varkens. Het testen van sensoren is nog in onderzoeksfase en zetten we nog niet op grote schaal in de praktijk.”

Minimaal drie bedrijven
Het onderzoek in de Regio Deal kijkt naar circulair veevoer voor pluimvee, vleesvarkens en melkgeiten. “Bij varkens kijken we bijvoorbeeld of er een hoger percentage restproducten uit de bakkerijsector verwerkt kan worden in varkensvoer. Vleeskuikens krijgen tarwegistconcentraat door het voer gemengd. Dit testen we ook op geitenbedrijven”, vertelt de Jong. De werkwijze bij de keuze van projecten is dat een bedrijf zelf een mogelijk interessant concept meldt. Vervolgens beoordeelt een expertteam van onderzoekers en vertegenwoordigers van veevoedersector en veehouders of het een geschikt project is. Bij een positief advies volgt een intensief onderzoekstraject. Als de resultaten er goed uitzien wordt het vervolgens op minimaal nog twee bedrijven getest. Soms wel minder intensief met een selectie van de belangrijkste indicatoren. De Jong: “Geen bedrijf is hetzelfde, daarom is opschalen naar minimaal drie bedrijven noodzakelijk.”

Boer aan het roer
De meerwaarde van de Regio Deal vindt de Jong dat je het samen doet met de partijen die het uiteindelijk ook in de praktijk moeten toepassen. Dat is volgens haar een unieke aanpak die je bijvoorbeeld minder in andere publiek-private onderzoekstrajecten terugziet. De Jong: “Producenten melden zelf een mogelijk interessant concept en veehouders met interesse in innovatie kunnen zichzelf ook aanmelden. Ze zijn dus gemotiveerd om te werken aan duurzaamheid. Dat moet ook wel, want het is best wel wat meerwerk voor de boer. Ze moeten echt hun nek uitsteken. Je merkt dat dat soms lastig is. Maar degenen die meegedaan hebben zijn vaak positief en hebben veel geleerd”. Ze vervolgt: “We hebben vooral stappen gezet in de samenwerking. Het thema transitie landbouw wordt integraal aangepakt met als voorwaarde altijd voor de boeren een goed verdienmodel. Ik hoop dat een aantal concepten uit de Regio Deal breed opgepakt gaat worden en dat het zich als een soort olievlek gaat verspreiden. Dat veehouders denken dat kan ook interessant zijn voor mijn bedrijf. Het allerbelangrijkst vind ik de beweging die hopelijk zal ontstaan in de sector door de samenwerking. Dat is voor de nu de belangrijkste winst.”

Benieuwd welke concepten er in de Regio Deal Foodvalley worden getest op het gebied van circulair veevoer? Bekijk deze filmpjes.