Dealmaker Mariken Fellinger, Regio Deal Foodvalley

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met Mariken Fellinger, programmamanager van de Regio Deal Food Valley. Als ambtelijk opdrachtgever vanuit de provincie Utrecht was ze betrokken bij de ontwikkeling van de Regio Deal. Sinds 1 juli 2020 is ze fulltime programmamanager. In deze rol wordt ze aangestuurd door Astrid van der Klift vanuit het Regionaal Directeurenoverleg.

“Een gezonde omgeving en gezond voedsel dat op een duurzame manier is geproduceerd, dat is wat ik mijn kinderen mee wil geven voor hun toekomst. Als manager van de Regio Deal Foodvalley wil ik daar mijn steen aan bijdragen. Ik woon in Wageningen en vind het fantastisch om te werken in en voor mijn eigen regio". In haar werkzame leven heeft ze veel gewerkt in het landelijk gebied, bij verschillende organisaties (universiteit, waterschap, adviesbureau, ministerie LNV, provincie Utrecht).  Ze kent het speelveld dus van alle kanten en heeft daarnaast ruime ervaring als programmamanager. Deze ervaringen wil ze graag inzetten om de Regio Deal tot een succes te maken.

Op 1 juli 2020 is Mariken gestart en heeft het stokje overgenomen van haar voorgangers, de ‘kwartiermakers’. Velen hebben afgelopen 2 jaar (achter de schermen) een berg aan werk verzet om op alle fronten de voorbereidingen te treffen voor de uitvoering van de deal: inhoudelijk is een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarbij in de uitvoering ca 50 organisaties meedoen, alle partners hebben een financiële bijdrage georganiseerd, juristen hebben het zo ingeregeld dat deze bijdragen ook rechtmatig kunnen worden besteed. "Dit zijn noodzakelijke voorbereidingen in een samenwerking met zoveel verschillende partners en zulke financiële investeringen. 'Een goed begin is het halve werk' en we zullen de komende jaren zeker profijt hebben van deze zorgvuldige voorbereiding" aldus Mariken.

Om eraan toe te voegen: "Het voorbereidend werk achter de schermen is niet het meest dankbare werk: het is niet altijd zichtbaar, en het vraagt om geduld bij degenen die staan te trappelen om aan de slag te gaan. Ik stap op een ‘makkelijk’ moment in: ik heb de laatste puntjes op de i kunnen zetten voor de daadwerkelijke start. Vanaf nu kunnen we resultaten gaan laten zien".

"In mijn kennismaking kom ik enorm veel enthousiasme en betrokkenheid tegen om met elkaar deze Deal tot een succes te maken. In mijn rol wil ik dit enthousiasme blijven voeden en elkaar inspireren met nieuwe verbindingen tussen projecten en (nieuwe) partners.”