Dealmaker Menrike Menkveld, Alliantie Voeding in de Zorg

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met Menrike Menkveld. Directeur Alliantie Voeding in de Zorg. Sinds 2007 timmert ze al aan de weg om het onderwerp gezonde voeding in de zorg op de agenda te krijgen bij bestuurders en behandelaars. “Inmiddels zien we ook bij patiënten zelf meer aandacht voor gezonde leefstijl. Met de Regio Deal Foodvalley kunnen we zo flinke stappen maken in preventie.”

Gezonde voeding
Met haar studie Humane Voeding en Gezondheid aan de WUR legde Menkveld een stevige basis voor haar werk bij de Alliantie. Tijdens haar studie was ze breed georiënteerd op toxicologie, epidemiologie en onderwijskunde. Maar al snel bleek dat haar talenten vooral lagen op het vlak van organiseren en verbinden. Een netwerk bouwen rond de rol van voeding bij ziekte en gezondheid werd haar missie. 

“In de begin jaren van de Alliantie Voeding in de Zorg was er nog weinig onderzoek beschikbaar. Dus onze prioriteit was om het belang van gezonde voeding bij ziekte op de kaart te zetten,” zegt Menkveld. “Want van oudsher zijn artsen opgeleid om medicijnen te geven of te opereren. De rol van voeding is daarbij onderbelicht.”

Ketenpartners
Als directeur van de Alliantie Voeding in de Zorg spant Menkveld zich in om voeding een grotere plek te geven in de zorg. Ze is als MT-lid van het Thema Voeding & Gezondheid nauw betrokken bij de Regio Deal. “Om de wetenschappelijke basis te leggen is onderzoek nodig” vervolgt Menkveld haar gedreven betoog. “En omdat patiënten maar relatief kort in het ziekenhuis verblijven zijn ook huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en bijvoorbeeld wijkzorg belangrijke partners hierin.” Samen met bestuurders en hoogleraren is de afgelopen jaren een stevige infrastructuur in deze regio neergezet.”

De Alliantie Voeding in de Zorg zet zich in de volle breedte in om het onderwerp bij behandelaars, patiënten en politiek onder de aandacht te brengen. “Inmiddels zien we ook bij patiënten zelf meer aandacht voor gezonde leefstijl. Daar spelen we met onze informatievoorziening op in. En we willen de stap vooruit maken en voeding en preventie vroegtijdig inzetten en erger voorkomen. Daar heeft het individu en de maatschappij baat bij”, vult Menkveld aan.

Regio Deal
Menkveld is blij met de steun vanuit de Regio Deal Foodvalley. “Door de inzet van de Regio Deal is een aantal projecten nu versneld van de grond gekomen. We kunnen onderzoek doen naar het effect van voeding voor specifieke patiëntengroepen zoals bij hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Zowel voor, tijdens als na een behandeling kan de juiste voeding een positieve impact hebben. En met het onderzoek over de gezonde eetomgeving sluiten we aan op de maatschappelijke trend dat de gezonde keus makkelijker wordt gemaakt. Zowel in de wijk als in de zorg. Zo maken we ook flinke stappen in preventie.” 

Implementatie
“En misschien nog wel belangrijker, ”vervolgt Menkveld, “de Regio Deal stelt ons in staat de implementatie goed op te pakken. De nieuwe kennis moet vertaald worden naar richtlijnen en beleid en landen binnen alle organisaties in de zorgketen. Denk daarbij aan protocollen en procedures aanpassen, trainingen geven, draagvlak creëren, communicatiemiddelen ontwikkelen, enzovoorts. Kortom om de Regio Deal helpt ons om de stap van pilot naar de praktijk sneller te maken.”

“Het regionale netwerk dat zich inzet voor voeding en gezondheid wordt hiermee ook groter en sterker. Met meer massa kan het cluster meer impact hebben. Want via al onze partners brengen we deze kennis uiteindelijk naar behandelaars en inwoners toe. En ik ben pas tevreden als al onze kennis zijn weg vindt naar de praktijk én we daar het effect van zien”, besluit Menkveld. “En ik hoop dat we daarmee een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van Nederland.”