Dealmaker Willemieke Kroeze, Christelijke Hogeschool Ede

Elke maand stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regiodeal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Willemieke Kroeze. Kroeze is lector Zorg voor Voeding en Gezondheid aan de Christelijke Hogeschool Ede. Binnen de Regiodeal richt zij zich op het ontwikkelen van onderbouwd en effectief onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals. “Door de Regiodeal zijn er meer verbindingen ontstaan; het verbreedt onze blik. En door de bundeling van expertises zijn we complementair. We maken een gezamenlijke vertaalslag van kennis en onderwijs naar de praktijk en terug. Daarin is een mooie wisselwerking ontstaan.”

Van onderzoek naar praktijk
Kroeze leidt binnen de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) de onderzoeksgroep die zich bezighoudt met leefstijl in de zorg en gezondheidsbevordering in de wijk. “Met de onderzoeken die we initiëren en uitvoeren sluiten we zo dicht mogelijk aan op de praktijk. Zo weten we wat de praktijk nodig heeft om mensen goed te begeleiden. Uiteindelijk willen we het mensen zo gemakkelijk mogelijk maken om een gezonde leefstijl te omarmen. We richten ons daarbij zowel op het individu als op de omgeving,” licht Kroeze toe.
“Naast het ontwikkelen van kennis is het ook belangrijk dat dit goed landt in de zorg. We zijn echt gemotiveerd om impact te maken. Dat betekent dat we opgedane kennis en inzichten door vertalen naar oplossingen en verbeteringen voor en door de praktijk. Dit doen we bijvoorbeeld door het opleiden, bijscholen, motiveren en begeleiden van zorgprofessionals. En we ondersteunen de praktijk met best practices. Want ook dat is leerzaam,” zegt Kroeze.

Regiodeal Foodvalley
Binnen de Regiodeal is Kroeze verantwoordelijk voor het deelproject Voeding in zorgopleidingen, gericht op verpleegkundigen en verzorgenden. Andere partners uit het project Opleiden richten zich op studenten en professionals in de geneeskunde en voedingswetenschappen “Ons doel is om professionals in de zorg op mbo- en hbo-niveau nog competenter te maken in het begeleiden van hun cliënten naar gezonder eten en drinken. Dat is belangrijk, want juist zij komen met kwetsbare groepen in aanraking en kunnen ondersteunen bij gezondere keuzes. Wij verzorgen bijvoorbeeld bijscholing aan verpleegkundigen die werkzaam zijn in de thuiszorg. Dankzij de Regiodeal kunnen we dat nu gratis aanbieden.”

Kroeze vervolgt gedreven haar verhaal. “Inmiddels in er bij de CHE ook een minor ontwikkeld over het versterken van de gezonde leefstijl. En met mbo-partners als Dulon en Rijn en IJssel bouwen we het aanbod verder uit. Zo zijn er inmiddels E-learnings ontwikkeld voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG (individuele gezondheidszorg, red.) over leefstijlbegeleiding voor hun cliënten. Dit is echt maatwerk dat aansluit bij de competenties en verantwoordelijkheden die zij hebben. Ook zorgen we samen weer voor bijscholing voor mbo-opgeleide verpleegkundigen,” somt Kroeze de oogst op. “Belangrijk is wel dat we dit met z’n allen doen. En op alle opleidingsniveaus.”

Samenwerking verbreedt onze blik
Kroeze noemt de samenwerking binnen de Regiodeal verrijkend. “Door de Regiodeal zijn er meer verbindingen ontstaan; het verbreedt onze blik. Zo is de aansluiting tussen beleidsmakers en opleiders verbeterd. En door de bundeling van expertises met de universiteiten en mbo’s zijn we complementair. We maken een gezamenlijke vertaalslag van kennis en onderwijs naar de praktijk en terug. Daarin is een mooie wisselwerking ontstaan.”

“Samen kunnen we ervoor zorgen dat zorgprofessionals de tools en technieken hebben om mensen te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Als de omgeving dan ook nog ondersteunend is, hebben we echt een win-win situatie.”

“Bovendien,” vervolgt Kroeze, “zijn er in Regio Foodvalley steeds meer organisaties die zich bezighouden met gezonde voeding. En met elkaar slagen we erin dit onderwerp steeds beter op de agenda te krijgen. Aandacht voor gezonde voeding wordt daardoor gemakkelijker en er gaan meer deuren open. Er kloppen, bijvoorbeeld, ook steeds meer zorgorganisaties in de regio bij ons aan. Ze willen actief betrokken zijn en meedoen.”

“Er zijn ook steeds meer studenten die hiermee aan de slag willen. Dat is een mooie bijvangst!” zegt Kroeze. “En ook binnen de CHE staat het onderwerp op de agenda. Voor wie op zoek is naar gezonde voeding wordt de omgeving hierbinnen ook keuzevriendelijker.”

Preventie als gemeenschappelijke uitdaging
Tot slot werpt Kroeze een blik vooruit in de tijd. “Het zou ultiem zijn als steeds meer verpleegkundigen en verzorgenden preventief te werk gaan. En dat ze zich meer bekwaam voelen om cliënten op het gebied van leefstijl te begeleiden. Deze zorgprofessionals vormen een grote beroepsgroep die veel in contact komt met kwetsbare doelgroepen. Samen kunnen we er zo voor zorgen dat zij de tools en technieken hebben om mensen te begeleiden naar gezond gedrag.”

“Als de omgeving dan ook nog ondersteunend is, heb je echt een win-win situatie. Daarvoor is nodig dat gezonde voeding een plek krijgt in beleid, in organisaties en in onze fysieke omgeving. We moeten mensen daarin op alle niveaus ondersteunen,” zegt Kroeze gepassioneerd. Maar ze is ook realistisch; “het is natuurlijk een mooi verhaal, maar de praktijk blijkt weerbarstig. “Door de dagelijkse werkdruk en het gebrek aan financiering krijgt de behandelmodus prioriteit. Er wordt nog te weinig ingezet op preventie,” besluit ze haar betoog. “Als je ziek bent, is er volop zorg. Het systeem transformeren naar preventief werken, is onze grootste en gemeenschappelijke uitdaging. We merken in de praktijk dat veranderen lastig is en dat het tijd en moeite kost. Er is daarvoor een gedragsverandering nodig op alle niveaus, bij zorgverleners, cliënten, hun omgeving én beleidsmakers.”

Foto Willemieke Kroeze - Niek Stam