twee mensen in gesprek in studio

Digitale reeks over Nieuwe Verdienmodellen voor agrariërs

Hoe verdien je nu én in de toekomst een inkomen op het agrarisch bedrijf? Boer aan het Roer, het eerste spoor van de Regio Deal, organiseert een digitale reeks om agrariërs te inspireren over hoe ze met nieuwe verdienmodellen aan de slag kunnen. Op 24 februari werd de digitale reeks afgetrapt met een webinar. Vanaf maart wordt een reeks podcasts gepubliceerd waarin agrarisch ondernemers hun ervaringen delen.

Maar liefst 150 belangstellenden keken op 24 februari naar het door Boer aan het Roer georganiseerde webinar ‘Nieuwe Verdienmodellen’. Het merendeel van de kijkers bestond uit boeren uit de regio Foodvalley. Experts Gerdien Kleijer (thematrekker Waarderen en Verdienen in Boer aan het Roer), Frederiek van Lienen (Biodiversity in Business) en Jan Willem van der Schans (onderzoeker Korte Ketens) deelden hun kennis over werken aan een nieuw verdienmodel voor een toekomstgericht boerenbedrijf. Dit webinar wordt gevolgd door zes podcasts waarin de experts met boeren uit de regio dieper de materie van duurzame verdienmodellen induiken.    

Bewustwording
Veel agrarische ondernemers willen een slag maken in de verduurzaming van hun boerenbedrijf. Een sterk verdienvermogen is essentieel willen boeren en tuinders werken aan kringlooplandbouw zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel dat voor ogen heeft, aldus Gerdien Kleijer tijdens het webinar. “Allereerst is bewustwording onder boeren, erfbetreders en beleidsmakers nodig, gevolgd door stimulering om te zoeken naar nieuwe verdienmogelijkheden. Dat doen we met Boer aan het Roer.”

Kleijer vond het hoopvol dat het overgrote deel van de kijkers via een poll aangaf dat de boer over 10 jaar een deel van zijn geld verdient door betaling via maatschappelijke diensten. Bijvoorbeeld door betaald te worden voor natuurbeheer. “Op dit moment werken dergelijke vergoedingen vooral vanuit subsidies”, vertelt Kleijer, “maar in de toekomst is het hopelijk wel zo dat vergoeding voor maatschappelijke diensten een substantiële en continue inkomstenbron zal zijn.”

Zelf aan het roer
Frederiek van Lienen besprak tijdens het webinar de verschillende mogelijkheden om waarde toe te voegen aan je bedrijf. Veel kijkers geven de voorkeur aan sociale waarde, bleek tijdens het webinar. Dat betekent dat een agrarisch ondernemer activiteiten ontwikkelt op het gebied van educatie, zorg of entertainment. Van Lienen: “Alle opties zijn goed en een mix is ook mogelijk. Wat belangrijk is dat je als boer zelf aan het roer staat en mogelijkheden zoekt die bij jou passen om ook in de verre toekomst te blijven ondernemen.” Expert Jan Willem van der Schans besprak verschillende bedrijfsstrategieën die je daarbij kunt inzetten. Een voorbeeld hiervan is circulariteit, waarbij je kunt denken aan het verwerken van reststromen.

Podcasts: in gesprek met ondernemers
In de podcasts van Boer aan het Roer gaan de experts dieper in op de kansen van nieuwe verdienmodellen. Ze doen dat in gesprek met agrarische ondernemers uit de regio Foodvalley die al kozen voor een vernieuwend verdienmodel. In de eerste podcast komt ondernemer Roel van Dijk aan het woord. Deze melk- en vleesveehouder heeft een vleessnijderij en verkoopt al zijn vlees via de korte keten. Hij zet al zijn melk af via kaas onder het eigen merk Binnenvelds Goud. Wanneer besloot Roel van Dijk het roer om te gooien? Hoe bevalt het om zelf zijn producten te verkopen? Wat zou hij andere ondernemers aanraden? De podcast is in de eerste week van maart te beluisteren.

Terugluisteren
Het webinar is terug te luisteren via www.boeraanhetroer.nl/verdienmodellen. Daar zijn de komende tijd ook de podcasts te beluisteren.