Gastcollege over gezonde voeding en leefstijl voor zij-instromers verpleegkunde

Hoe kun je als verpleegkundige een rol spelen in het stimuleren van gezonde voeding en leefstijl? Daarover gaven Nadia Botros en Iris van Damme in Ede een gastcollege aan zij-instromers hbo-verpleegkunde. Botros en Van Damme doen onderzoek naar gezonde voeding en laten op deze manier de opgedane wetenschappelijke kennis doorstromen naar de praktijk. Dit is een van de doelstellingen binnen de Regiodeal Foodvalley.

Binnen de basiszorg die verpleegkundigen geven, wordt hun rol als gezondheidsbevorderaar in voeding en leefstijl steeds belangrijker. Omdat er in Nederland steeds meer mensen met overgewicht zijn, zien ook verpleegkundigen steeds meer mensen met overgewicht en obesitas. Ziektes zoals diabetes of hart- en vaatziekten hangen daar nauw mee samen en komen steeds vaker voor.

Rol verpleegkundige in leefstijl
In het gastcollege werd daarom stilgestaan bij die rol van een verpleegkundige. Dit kan zijn: signaleren; gewicht, voeding en leefstijl op een passende manier bespreekbaar maken; doorverwijzen; en monitoren. Ook werd besproken dat diverse zaken van invloed kunnen zijn op leefstijl en gewicht, zoals stress, medicatie, hormonen, maar ook sociale en psychologische problemen.

Niet één manier
Er was tijdens het college veel ruimte voor vragen en discussie. Botros en van Damme benadrukten dat er niet één manier is om gewicht te verliezen die voor iedereen werkt. “Een voedingspatroon dat mensen goed en makkelijk volhouden, blijkt het meest effectief op de lange termijn.” Binnen de Regiodeal Foodvalley doen voedingswetenschappers daarom onderzoek naar voedingspatronen die gezond zijn en welke tools helpen om deze voedingspatronen toe te passen en vol te houden bij mensen met diabetes of hart- en vaatziekten. Deze kennis die we in de Regio Deal opdoen, verwerken we ook in opleidingen en cursussen voor zorgprofessionals.

Voedingsonderzoek in regio Foodvalley
Het gastcollege ging ook in op wat voor voedingsonderzoek er gedaan wordt in de regio Foodvalley. En op de samenwerking met Regiodeal Foodvalley en Alliantie Voeding in de Zorg. De promovendi benadrukken dat de Alliantie Voeding in de Zorg een belangrijke facilitator is van wetenschap in de praktijk en voor kennisdeling.