Gezonde eetomgeving in de zorg onderzocht

Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn plekken waar alles in het teken staat van gezondheid. Juist hier is het belangrijk dat het voor iedereen makkelijk is om gezond te eten. Elf ziekenhuizen in Nederland hebben daarom een afspraak gemaakt: in 2022 is het voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers gezond. Via de Regio Deal Foodvalley gaan ten minste drie ziekenhuizen en vijf zorginstellingen onderzoeken wat nodig is om deze structurele verandering in gang te zetten.

Nationaal Preventieakkoord
In het Nationaal Preventieakkoord wordt ingezet op een gezonder Nederland. Een van de maatregelen is een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarvan profiteren patiënten, bezoekers en personeel, want het wordt dan gemakkelijker om een gezonde keuze te maken. De Alliantie Voeding in de Zorg zet zich in het project Goede Zorg Proef Je hiervoor in. Deze expertise wordt nu via de Regio Deal verder versterkt door gezamenlijk onderzoek. De ambitie is om de regio koploper te maken van gezonde en duurzame voedselconsumptie.

Gezamenlijk onderzoek
De afdeling Consumptie en Gezonde Leefstijl van Wageningen Universiteit gaat samen met het voedingsziekenhuis Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Alliantie Voeding in de Zorg onderzoek doen naar aanbod en voedselkeuzes in ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de regio. Via lerend onderzoek wordt aangesloten bij nieuwe en bestaande initiatieven in ziekenhuizen en zorginstellingen om een gezonde en duurzame eetomgeving te creëren en onderzoeken. Vanuit het onderzoeksprogramma wordt lering getrokken om de transitie richting gezondere en duurzamere voedselconsumptie ook landelijk te versnellen.

Deelnemers welkom!
Wilt u uw patiënten, medewerkers of bezoekers ook gezondere voeding aanbieden? En heeft u als zorginstelling of ziekenhuis in de regio Gelderland/Utrecht interesse om mee te doen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Joline Wierda, onderzoeker op dit project.

Kick-off 12 februari
Op vrijdag 12 februari van 10:30-12:00 uur wordt online de Startbijeenkomst Gezonde en duurzame eetomgeving gehouden. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda en meld u hier aan.