Hightech innovaties versnellen de stap voorwaarts

Om gezond en duurzaam voedsel te produceren, hebben bedrijven kennis nodig. Binnen de Regio Deal Foodvalley werken de kennis- en innovatieclusters uit Gelderland en Utrecht samen met bedrijven om kennis te ontwikkelen, delen en gebruiken. Zo faciliteren we bedrijven en kennisinstellingen om slimmer gebruik te maken van elkaars apparatuur en om gezamenlijk nieuwe apparatuur te kopen. Inmiddels zijn er al flink wat hoogwaardige technieken beschikbaar gekomen via de fondsen en subsidies uit de Regio Deal.

DNA-codes lezen
Inzet van fondsen uit de Regio Deal Foodvalley heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat met de investering in de PacBio Sequel IIe de nieuwste technologie op het gebied van hoogwaardige ‘long read sequencing’ nu beschikbaar is voor onderzoek. Hiermee kunnen razendsnel DNA-codes voor levende en dode organismen worden gelezen. Dit kan bijdragen aan een betere soortenselectie. Ook kan het kennis en inzicht opleveren in processen als groei en resistentie bij verschillende omstandigheden.

Ontrafelen verbindingen
Een andere innovatie, die via een investering uit de Regio Deal zorgt voor een grote stap voorwaarts, is het Cyclisch IMS Systeem. Het scheiden en karakteriseren van verbindingen wordt steeds belangrijker in onderzoek naar voeding en voedsel gerelateerde grondstoffen. Dit veelbelovende apparaat biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld veranderingen van plantaardige eiwitten te bestuderen of om suikers en vetten uit stoffen te ontrafelen. Dit geeft waardevolle inzichten die van belang kunnen zijn bij de eiwittransitie.

Betere verpakkingen
Een derde innovatie uit het investeringsfonds voor apparatuur is de MOCON. Met dit apparaat kan worden gemeten of en hoeveel zuurstof er door bepaalde verpakkingsmaterialen heen gaat. Dit is van belang voor de houdbaarheid van (verse) producten. Om nieuwe verpakkingen te ontwikkelen of bestaande materialen te optimaliseren zijn testen onder verschillende temperaturen en relatieve vochtigheid cruciaal. Door folies en verpakkingen, opslag van food- en non-food producten onder alle omstandigheden te testen, kan de houdbaarheid van producten verder worden verbeterd en verspilling worden tegengegaan.  

Rekenkracht
Ook het verwerken, analyseren en in de praktijk brengen van de kennis die wordt verkregen met de nieuwe wetenschappelijke instrumenten, is een belangrijk onderdeel van het succes. In de data-intensieve wetenschap is de High Performance Computing (HPC Anunna) daarom een onmisbaar hulpmiddel. De investering in dit systeem geeft onderzoekers toegang tot rekenkracht. Dit leidt tot snellere resultaten, een kortere time-to-market, kostenbesparingen, betere kwaliteit van producten en vooral de mogelijkheid om gegevens en modellen op een meer geavanceerde manier te verkennen.

Gedeelde faciliteiten en apparaten
De geavanceerde onderzoeksapparatuur en innovatiefaciliteiten zijn beschikbaar voor bedrijven en kennisinstellingen. Via Shared Facility Finder kunnen zij toegang krijgen tot nog veel meer geavanceerde onderzoeksapparatuur en innovatiefaciliteiten. Inmiddels zijn er meer dan 50 faciliteiten en 300 apparaten beschikbaar via dit platform. Het gedeeld gebruik zorgt ervoor dat deze kostbare faciliteiten en apparaten optimaal benut worden. Het is daarmee een snelle, duurzame en kosteneffectieve manier om kennis te ontwikkelen en de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te versnellen.