Hoe kunnen zorgaanbieders ouderen beter laten bewegen en eten?

De druk op de zorg en de toenemende vergijzing zorgen ervoor dat er meer aandacht is voor het zo lang mogelijk fit en vitaal blijven en het voorkomen van ziekten. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan hoe je effectief de verergering van (chronische) aandoeningen kan voorkomen. Een mooi voorbeeld van zo’n onderzoek is ProMuscle, een voeding -en beweegprogramma voor ouderen opgezet door Wageningen University & Research met als doel het behouden van de fysieke zelfredzaamheid. Het project liep van 2016 tot 2019 en had veelbelovende resultaten. Maar zoals vaker gebeurt, komt deze kennis niet altijd in de praktijk terecht. Juist daar wordt nu een oplossing voor gevonden door UMC Utrecht.

Uit het onderzoek is gebleken wat een succesvolle implementatie in de weg staat. Factoren zoals kosten, interne en externe samenwerking en onvoldoende kennis van ouderen over het belang van zo een programma bleken belemmerende factoren te zijn voor implementatie. Binnen werkpakket 5 van de Regio Deal Foodvalley in het thema Voeding en Gezondheid is daarom de studie opgezet, genaamd PUMP-fit. Daarin wordt gekeken hoe het mogelijk is om de kennis over voeding en bewegen van ProMuscle voor ouderen duurzaam te implementeren in de acht gemeenten van de Regio Foodvalley. 

Zowel fysiotherapeuten en diëtisten als ouderen uit de gemeenten Wageningen, Veenendaal en Ede werden gevolgd en ondersteund bij de implementatie van ProMuscle in de praktijk. Trekker van de studie Patricia van der Laag van UMC Utrecht geeft aan dat er ”een aantoonbare vooruitgang in kracht en mobiliteit van ouderen werd opgemerkt.” De onderlinge samenwerking gaat ook natuurlijker dan gedacht, want in de regio is zelfs een heus ProMuscle netwerk ontstaan waar ook eerstelijnszorgverleners en medewerkers in het sociale domein bij betrokken zijn.

Nu de kennis er is om ProMuscle succesvol te implementeren gaan in ieder geval 23 fysiotherapie -en diëtetiekpraktijken in zes gemeente van Regio Foodvalley dit jaar ProMuscle invoeren. Ook is het ProMuscle platform gelanceerd waar professionals en ouderen elkaar kunnen vinden en deel kunnen nemen aan ProMuscle behandelingen of cursussen. De PUMP-fit studie zal nog een jaar lang het proces volgen en de professionals ondersteunen waar nodig. Daarnaast wordt er nog steeds gekeken of de kracht en mobiliteit van de deelnemers verbeterd. 

Op 16 februari is de training ProMuscle in de praktijk gestart. De ProMuscle-training combineert krachttraining met een verhoogde eiwitinname. De training leidt wetenschappelijk bewezen tot verbetering in spiermassa, spierkracht en fysiek functioneren van kwetsbare, thuiswonende ouderen. Het is inmiddels een door RIVM erkende interventie. 

Wil je ook ProMuscle aanbieder worden? Houdt dan de website in de gaten voor de cursus ProMuscle of meld je aan voor de implementatiestudie PUMP-Fit. Dat is een implementatie-onderzoek naar ProMuscle.