Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van leefstijlinterventie ProMuscle?

Hoe zorg je dat de resultaten uit een bewezen effectief leefstijlprogramma niet op de plank belanden? Wat hebben zorgprofessionals nodig om de belangrijke wetenschappelijke inzichten in de praktijk te brengen? Kortom, wat is er nodig voor een succesvolle implementatie van de waardevolle leefstijlinterventie ProMuscle? In de PUMP-fit studie wordt dit onderzocht.

Effectiviteit bewezen
Binnen de Regio Deal Foodvalley is ruimschoots aandacht voor het behoud van fitheid en functionaliteit van (kwetsbare) ouderen. De inzet van de leefstijlinterventie ProMuscle in de Praktijk is hier een uiting van. ProMuscle is een bewezen effectief leefstijlprogramma met aandacht voor gezonde, eiwitrijke voeding in combinatie met intensieve krachttraining onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Weerbarstige praktijk
Ondanks dat het ProMuscle programma effectief is gebleken, maken nog maar weinig ouderen er gebruik van om hun fitheid te behouden. Dit is helaas vaker regel dan uitzondering bij nieuw ontwikkelde (leefstijl)programma’s. De prachtigste programma’s belanden op een plank wanneer het onderzoeksproject is afgerond, zonde van al het verrichte werk. 

Mogelijk houdt het stranden van een nieuwe interventie verband met het gebrek aan aandacht voor implementatie van het programma in de dagelijkse praktijk. Het implementatieonderzoek dat nu wordt uitgevoerd kan inzicht geven in hoe een effectief programma het best geïntegreerd kan worden in het dagelijks handelen van de betrokken professionals.

Naar een succesvolle implementatie
Tijdens de PUMP-fit studie wordt de implementatie van ProMuscle onderzocht. Eén van de eerste stappen was een zoektocht in de wetenschappelijke literatuur naar zaken die implementatie van ProMuscle in de weg kunnen staan. De resultaten zijn tijdens (groeps)interviews besproken met zorgprofessionals en oudere inwoners van Regio Foodvalley. 

Belangrijkste factoren
Het bleek dat samenwerkingen met externe organisaties en zorgprofessionals, de behoefte van ouderen, gereedheid voor implementatie door zorgprofessionals en organisaties, kosten van het programma en het implementatieproces, en kennis en geloof van zorgprofessionals in het programma de meest belangrijke factoren waren die implementatie kunnen beïnvloeden. 

Nu we weten welke factoren de implementatie van ProMuscle kunnen beïnvloeden, staan we voor de uitdaging deze factoren weg te nemen. Dit doen we door passende implementatie-activiteiten te ontwikkelen. Zorgprofessionals passen deze activiteiten vervolgens toe in hun eigen omgeving. PUMP-fit monitort het proces en de uitkomst van deze implementatie-activiteiten en krijgt zodoende inzicht in de haalbaarheid en werking van de implementatie-activiteiten. Drie gemeenten in Regio Foodvalley doen inmiddels mee aan de pilot: Barneveld, Ede en Veenendaal. Een groter onderzoek volgt in het najaar van 2022. 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel.