Inspirerende terugkomdag cursus Bodem en Water

Op een zonovergoten najaarsmiddag kwamen 20 deelnemers naar het Utrechtse Stoutenburg voor de terugkomdag van de Bodem- en watercursus. De cursus, onderdeel van Boer aan het Roer, werd in de maanden maart en april voornamelijk digitaal gegeven in verband met Corona. Het was een aangenaam weerzien op de terugkomdag bij familie Overgoor met een hoofdrol voor onderbroeken en klaver in de bodem.

Op het erf van de familie Overgoor zorgde cursusleider Manon Scholte van Waterschap Vallei en Veluwe voor een hartelijke ontvangst. Annelieke Overgoor introduceerde haar melkveebedrijf - 60 koeien, 15 pinken, 20 schapen, 23 hectare grond waarvan 4 hectare natuurland. Ze lichtte ook haar motivatie om deel te nemen aan de bodem- en watercursus: “omdat ik, in tegenstelling tot mijn man, vrijwel niets wist van de bodem, wilde ik graag kennis opdoen.” Na het opfrissen van kennis kregen deelnemers informatie over de laatste nieuwe ontwikkelingen.  Sommige deelnemers passen de passen de nieuwverworven kennis en informatie inmiddels toe op hun bedrijven in o.a. Lunteren en Ederveen. Daarna was het tijd voor evaluatie van hun eigen proef.

Onderbroek
In april kregen de deelnemers de opdracht een onderbroek in hun grond te begraven. Tijdens de terugkomdag moest het bewijs geleverd worden dat door het bodemleven het katoen tussen de elastieken banden van de onderbroek in meer of mindere mate zou verteren. Een mooie indicator van gezond bodemleven. Gerbrand Overgoor kon op zijn grond helaas het bewijs niet aantonen. Ondanks zijn verwoede graafpogingen werden de onderbroeken niet teruggevonden. Deelnemer Ienze Koekkoek was dat wel gelukt. Aan de hand van foto’s liet hij de restanten van de onderbroeken na vijf maanden zien. En zo werde de onderbroek een goede indicator van een rijk bodemleven. 

Klaver
Op een grasklaverperceel nam de docent van de bodemcursus, Pieter Struijk van het Louis Bolkinstituut, de deelnemers met recht mee de diepte in. Naast het bestuderen van de gegraven profielkuil volgde er een opdracht. Zoek het verschil tussen rode en witte klaver zonder dat het in bloei staat. Na nauwkeurige vergelijking is rode klaver te onderscheiden door de kleine haartjes die aan de onderkant van het blad te zien zijn. Door opgegraven grond te analyseren kwamen er vragen en ontstonden gesprekken. Over verdichting, organische stof, wortels die door zure grond groeien en mogelijk benodigd kalium om klaver te kunnen laten groeien.

Certificaat
Aan het eind van de middag ontvingen de deelnemers hun certificaat als bewijs van deelname aan de cursus Bodem en Water. De cursus voor agrariërs gaat dit najaar op herhaling, maar dan hopelijk weer in fysieke vorm in Kootwijkerbroek. Andere belangstellenden zijn ook welkom. Meer informatie en aanmelden via www.boeraanhetroer.nl.