Masterclass Produceren in de korte keten voor boeren in de regio

Een eigen landwinkel starten, je melkveebedrijf uitbreiden met een voedselbos, je melk verwerken tot Syrische kaas; voorbeelden die aan de orde komen bij de Masterclass Produceren in de Korte Keten. De Masterclass wordt georganiseerd vanuit Boer aan het Roer, onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. Boer aan het Roer zet in op het versnellen van de ontwikkeling naar toekomstbestendige landbouw. Zo helpt de Masterclass ondernemers nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Onderzoeker Jan Willem van der Schans: “Ondernemers zoeken nieuwe richtingen voor hun bedrijf. Na de Masterclass kennen zij de behoefte van hun klanten en hebben zij een betere focus.”

In een serie van zeven bijeenkomsten zijn deelnemers aan de slag gegaan met een businesscase voor hun eigen bedrijfssituatie. Een toekomstbestendig verdienmodel is immers belangrijk voor boeren. De Masterclass wordt gegeven door Jan Willem van der Schans (onderzoeker korte ketens), Geert Hoekstra (WUR) en Susan Drion (Biodiversity in Business).

Diversiteit
Een diverse groep deelnemers stelt zich tijdens de eerste bijeenkomst in oktober voor. De een wil een slagerswinkel koppelen aan een bedrijf met ‘dubbeldoelkoeien’ (koeien die zowel dienen om te melken als voor vleesconsumptie), de ander wil aan de slag met notenteelt of schapenkaas. Voor de eerste bijeenkomst is aan de deelnemers gevraagd of zij een voorwerp willen meebrengen dat iets zegt over zichzelf en hun bedrijf. Zo heeft een van de deelnemers een kistje aardappelen meegebracht. “Iedere aardappel heeft een andere vorm, maar ze komen allemaal bij ons uit dezelfde grond. Zo is het bij ons als gezinsbedrijf op de boerderij ook. We hebben dezelfde wortels, maar zijn wel allemaal verschillend en hebben andere wensen. Wel willen we allemaal vooruit met het bedrijf, ik hoop tijdens de Masterclass te leren hoe we daar richting aan kunnen geven.”

Leer je klant kennen
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt er gestart met een stukje theorie, maar al gauw moeten de deelnemers zelf aan de slag om hun eigen bedrijf uit te tekenen met de sterktes en zwaktes. Ze krijgen ook huiswerk mee. Zo bestaat een van de opdrachten uit het benaderen van potentiële klanten om hun manier van denken te leren begrijpen. “Vaak zien mensen daar in eerste instantie tegenop”, vertelt Geert Hoekstra. “Moet je nou echt bijvoorbeeld bij je plaatselijke supermarkt gesprekken aanknopen met mensen? Maar achteraf zijn de meeste deelnemers daarover erg enthousiast. Je kruipt in de huid van de consument, leert die beter te begrijpen en komt vaak tot volledig nieuwe inzichten.”

Concrete plannen
Uiteindelijk worden de ideeën van de deelnemers uitgewerkt tot concrete bedrijfsplannen. “Het vraagt met name van jezelf wat tijd. Als je voor iedere bijeenkomst je voorbereiding doet, dan kunnen we je in de groep ook weer verder helpen. Je zult zien dat je plan gaandeweg ook bijgesteld wordt aan de hand van wat je hier leert en je je doelgroep beter leert kennen.” Tijdens de laatste sessie komend voorjaar zullen deelnemers hun eigen bedrijfsplan in een korte presentatie voorstellen aan een groep stakeholders binnen de Regio Deal Foodvalley, zoals afnemers, wethouders en ketenpartners.

Afhankelijk van de coronamaatregelen worden de bijeenkomsten fysiek of digitaal georganiseerd. Ook wordt er gewerkt aan een podcastserie over nieuwe verdienmodellen voor boeren. Boeren in de regio met interesse in de Masterclass of die meer willen leren over nieuwe verdienmodellen kunnen zich melden bij het thema Verdienmodellen binnen Boer aan het Roer.

Over Regio Deal Foodvalley
De Regio Deal Foodvalley is in 2019 gesloten tussen het Rijk en regionale partners. Het is een meerjarige samenwerking om de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem te versnellen. Er zijn drie thema’s die zich richten op Landbouw, Voeding & Gezondheid en Kennis & Innovatie. Met Boer aan het Roer wordt uitvoering gegeven aan het landbouwthema. Hiervoor wordt onder andere een proeftuin ingericht en er worden masterclasses en trainingen aangeboden. Naast het Rijk zijn Regio Foodvalley, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, LTO Noord, Waterschap Vallei & Veluwe, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht en VNO-NCW Midden partners in de Regio Deal Foodvalley. In de uitvoering van de Regio Deal zijn onder andere Christelijke Hogeschool Ede en Poultry Expertise Centre betrokken.

Bekijk hier de video over deelnemers aan de Masterclass.