Nieuw onderzoek naar effecten voedingspatroon (aanstaande) moeders

Welke invloed heeft voeding op de borstvoeding van een vrouw? En met name de mate waarin de melk haar kind beschermt tegen luchtweginfecties en de ontwikkeling van allergieën? Die vraag hopen wetenschappers van het UMC Utrecht te beantwoorden door 250 moeders en hun kinderen vanaf de geboorte een jaar lang te volgen. Onderzoeker Anneke Hellinga: “met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we kinderen in de toekomst hopelijk nog beter beschermen”.

Voedingspatroon onderzocht
“Voor het onderzoek dat deze zomer van start gaat, zullen we kijken naar het voedingspatroon van de moeder. Wat voor effect heeft het bijvoorbeeld op de moedermelk als een vrouw vegetarisch of veganistisch eet? En wat het uitmaakt hoeveel ze eet en drinkt op een dag, bijvoorbeeld,” zegt Hellinga. “Vervolgens bekijken we zowel de samenstelling van de moedermelk als de ontlasting en het speeksel van haar kind. En wordt er aan de hand van vragenlijsten en informatie van huisartsen gekeken hoe het kind en zijn of haar darmmicrobiota zich in het eerste levensjaar ontwikkelt.”

Betere bescherming
Op deze manier willen de onderzoekers te weten komen welke voedingsproducten en voedingsstoffen belangrijk zijn voor vrouwen die borstvoeding geven. En zo hun nog beter te beschermen tegen luchtweginfecties en allergieën. In de borstvoeding zitten heel veel stoffen die samen voor deze beschermende werking zorgen. Hellinga: “Uit eerder onderzoek weten we al dat kinderen, die tot een leeftijd van vier maanden alleen borstvoeding krijgen, minder vatbaar zijn voor luchtweginfecties. Ook hebben kinderen die borstvoeding krijgen minder kans om allergieën te ontwikkelen, zoals hooikoorts of koemelk-allergie. Maar de samenstelling van borstvoeding hangt af van veel factoren.”

Effecten voeding
Zo heeft bijvoorbeeld de leeftijd, afkomst en voeding van de moeder, en het geslacht en geboortegewicht van het kind, invloed op de samenstelling van de borstvoeding. Een aantal van deze factoren liggen vast en kunnen niet worden veranderd, zoals de afkomst van een moeder. Maar wat een moeder eet en drinkt kan wel worden veranderd. “Zo hopen we met de uitkomsten van dit onderzoek kinderen in de toekomst nog beter te kunnen beschermen”, zegt onderzoeker Hellinga.

Samenwerking
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het al langer bestaande PRIMA Moedermelk onderzoek. PRIMA staat voor het Engelse "Protecting against Respiratory Infections through human Milk Analysis". Dit wil zeggen: beschermen tegen luchtweginfecties door de stoffen in moedermelk te onderzoeken. De nieuwe studie wordt uitgevoerd binnen de Regio Deal Foodvalley waarin o.a. universiteiten en zorginstellingen samenwerken. Juist die koppeling van kennis en praktijk maakt een integrale benadering mogelijk.

Meer weten? Of deelnemen aan het onderzoek? Kijk dan op de website van het  Wilhelmina Kinderziekenhuis of neem contact op met de onderzoeker Anneke Hellinga.