Nieuw onderzoek naar voedings- en leefstijladvies voor risicogroepen

Ook Corona heeft duidelijk gemaakt dat een gezonde leefstijl voor chronisch zieken en andere risicogroepen cruciaal is. De Regio Deal Foodvalley maakt onderzoek naar voedings- en leefstijladvies voor deze risicogroepen mogelijk. Wageningen Universiteit, Alliantie Voeding in de Zorg en het UMC Utrecht kunnen hierdoor gezamenlijk onderzoek doen en ervaring clusteren. Zo worden wetenschappelijke onderbouwing en toetsing in de praktijk samengebracht. Daarmee komen effectieve leefstijlinterventies voor risicogroepen beschikbaar voor de zorg.

Koppeling wetenschap en praktijk
Wageningse voedingswetenschappers werken samen met academische en regionale ziekenhuizen aan onderzoek naar voeding en leefstijl in de zorg. ’ Goede zorg voor patiënten vraagt om wetenschappelijk onderbouwde voedingsrichtlijnen’, benadrukt Prof. Marianne Geleijnse van Wageningen University die samen met Prof. Frank de Visseren van het UMCU het onderzoek naar gezonde voeding voor hartpatiënten, diabetici en hoog-risicogroepen coördineert.

“Voor de juiste zorg, beleid en bekostiging daarvan is wetenschappelijk bewijs nodig, dat vervolgens verankerd moet worden in richtlijnen en protocollen. Door dit programma kunnen we datasets vanuit Wageningen Universiteit en UMCU koppelen en hiermee inzichten opdoen naar de rol van voeding bij ziekte. Deze kennis wordt verwerkt in risicomodellen die artsen gebruiken bij de behandeling van patiënten. Ook zetten we een groot onderzoek op om de effecten van voeding op de gezondheid van patiënten met hart- en vaatproblemen vast te stellen. Tegelijkertijd maken we de kennis toepasbaar in de zorgketen waarbij we inhaken op lopende ontwikkelingen rondom de zorgtransitie” licht Geleijnse toe.

Gezondheidsrisico’s verkleinen
Een gezonde leefstijl kan de kwaliteit van leven voor chronisch zieken en risicogroepen sterk verbeteren. Bovendien vermindert het de kans op een ernstig verloop van levensbedreigende ziekten zoals Covid19. Nu heeft één op de drie Nederlanders van boven de vijftig een ernstige chronische ziekte zoals diabetes, hart- en vaatziekten of kanker. Daarnaast heeft de helft van de Nederlanders boven de 18 jaar overgewicht en weten we dat ongeveer een derde van de chronische ziekten door een gezonde leefstijl kunnen worden voorkomen en dat andere gezondheidsrisico’s worden verlaagd.

Alliantie Voeding in de Zorg
De Alliantie Voeding in de Zorg zet zich al sinds 2007 in voor goede voedingsadviezen in de medische behandeling. Het is belangrijk dat hier in ziekenhuizen aandacht voor is. Door de Regio Deal werken drie complementaire ziekenhuizen (UMCU, opleidingsziekenhuis Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei) samen aan verbeterde voedingszorg in de regio én zal kennis en ervaring worden gedeeld voor landelijke uitrol.

Regio Deal Foodvalley
In de Regio Deal Foodvalley wordt intensief samengewerkt om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Het tweede Spoor van de Regio Deal richt zich op gezonde voeding van prille start tot oude dag. Gezond en duurzaam voedingsgedrag kan gezondheidsklachten voorkomen, houdt mensen langer fit en actief en bevordert het herstel bij ziekte. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Anne van de Wiel.