Onderzoek energieverbruik bij kinderen met kanker

Voedingsproblemen zijn een veelgehoord probleem bij kinderen met kanker. Zowel ondervoeding als overvoeding geeft meer risico op complicaties. En in het geval van ondervoeding zelfs een lagere overlevingskans. Maar welke kinderen hebben nou meer risico op ondervoeding, en welke op overvoeding? En hoe zouden we dat kunnen voorkomen? Om een antwoord te krijgen op deze vragen is de ENERGICE-studie opgezet in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Eetgedrag
Door de medicatie die de kinderen met kanker krijgen kan het eetgedrag wisselen van dwangmatig blijven eten, tot helemaal niks meer willen eten. Uit resultaten van eerder onderzoek door het UMCG bleek dat in het eerste jaar 14-19% van de kinderen met kanker ondervoed is. Echter had 61% een gewichtstoename van meer dan 5%, waarbij na een jaar 18% van de kinderen overvoed was. 

ENERGICE
De ENERGICE-studie richt zich op het energieverbruik in rust bij kinderen met kanker. Immers, als we weten hoeveel energie er verbruikt wordt, kunnen we daar beter op inspelen met voedings- en leefstijladviezen. Om het energieverbruik te meten gebruiken de onderzoekers indirecte calorimetrie. Hierbij moeten de kinderen 20 minuten onder een doorzichtige plastic kap liggen. Aan de hand van de samenstelling van de in- en uitgeademde lucht wordt het energieverbruik gemeten. Om eventueel energieverbruik door voedselverwerking te vermijden, moeten kinderen nuchter zijn voor het onderzoek. Deze meting doen ze drie keer gedurende het behandeltraject, zodat de onderzoekers ook veranderingen over de tijd kunnen bestuderen. 

Meerdere factoren
Energieverbruik is echter afhankelijk van meerdere factoren, waaronder leeftijd, geslacht en spiermassa. Daarom wordt daarnaast ook de lichaamssamenstelling met behulp van bio-elektrische impedantie gemeten. Om activiteit te meten krijgen de kinderen aan het eind van de meting gedurende een week een accelerometer om hun pols, waarmee de activiteit over de dag wordt vastgelegd. Tenslotte, wordt de kinderen gevraagd gedurende drie dagen een voedingsdagboekje bij te houden. Met al deze verzamelde informatie wordt meer inzicht verkregen in het energieverbruik, of de voedingsinname daarbij past en of dit samenhangt met hoeveel het kind beweegt.

Trend
De verzamelde data geven hopelijk meer informatie geeft over hoe we onder- dan wel overvoeding kunnen voorkomen. De onderzoekers bekijken of er een trend te ontdekken is in het energieverbruik bij alle kinderen gedurende de behandeling. Echter, door de grote variatie in leeftijd, diagnose en behandeling zal het in de toekomst waarschijnlijk altijd maatwerk blijven. Maar dan met nauwkeurige individuele metingen. 

De ENERGICE-studie valt onder het Thema Voeding en Gezondheid van de Regio Deal Foodvalley en wordt uitgevoerd door Drs D. Froon-Torenstra, Prof. Dr. W.J.E. Tissing. Hiervoor wordt ook samengewerkt met andere onderzoekers binnen het Prinses Máxima Centrum (Dr. Wilbert Vermeij) en Wageningen University (Dr. Dieuwertje Kok).