Op naar gedetailleerd ontwerp voor World Food Center Experience

“De tijd van plannen maken, haalbaarheidsstudies en inventarisatie is voorbij”

Hoe motiveer je mensen om gezonder en duurzamer te eten? Een vraag die veel partijen binnen de Regio Deal Foodvalley bezighoudt. In de Experience van het World Food Center gaan ze dat doen met beleving, verbeeldingskracht en entertainment. De ontwikkeling van de thema-attractie over voedsel is onderdeel van spoor 3: Kennis & Innovatie. Maar hoe staat het er eigenlijk voor? En hoe komt het er uit te zien?

In 2019 stemde een ruime meerderheid van zowel de gemeenteraad van Ede als provinciale staten van Gelderland in met hun financiële bijdrage aan het ambitieuze en innovatieve plan voor de World Food Center Experience. De bijdrage is ondergebracht in de Regio Deal waarbij ook het Rijk middelen beschikbaar stelt voor de inhoud van de Experience. In de attractie werken het Rijk, de Regio, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen om consumenten te bewegen gezonder en duurzamer te eten.  

De eerste stap in de verdere ontwikkeling en realisatie was het oprichten van een stichting met een eigen bestuur en een operationeel team. Inmiddels draait de stichting op volle toeren. Er zijn drie grote aanbestedingen afgerond en er wordt nu gewerkt aan een gedetailleerd ontwerp.

De ontwikkeling van de Experience zit nu in een cruciale fase en dat erkent ook directeur van de stichting, Marcel Goossens. “In deze fase van het project komt alles bij elkaar. Als vertrekpunt hebben we het masterplan uit 2018 plus een aanscherping van onderwerpen en uitwerkingen van vorig jaar. Nieuw in deze fase is dat we ook de bouwkundige vertaling van de attractie maken, we werken nu parallel aan het ontwerp van de attractie en het gebouw.”

Het detailontwerp vormt, met een herziening van de business case, de basis waarop de financiële partners een besluit gaan nemen over de definitieve toekenning van het budget dat nodig is voor de realisatie van de WFC Experience. Het biedt antwoord op de vraag die zoveel mensen bezighoudt: ‘wat krijgt de bezoeker straks te zien?’ Of beter gezegd; wat gaat de bezoeker straks beleven?

Alle kikkers in de kruiwagen
De grootste uitdagingen vormen misschien wel het ambitieuze tijdspad en de afstemming tussen alle betrokken partijen. In juli zal de politieke besluitvorming plaatsvinden. Naast de stichting zitten ook de bouwkundig architect en de exploitant aan de ontwerptafel. En om tot een onafhankelijk verhaal en een breed gedragen Experience te komen, is expertise en inzicht uit het hele voedselsysteem een vereiste. Daarvoor is een klankbordgroep in het leven geroepen met afgevaardigden uit de wetenschap,  bedrijfsleven, NGO’s en leisure experts. Hierbij zijn ook partners uit de Regio Deal gevraagd.

De Amerikaanse experience architect BRC Imagination Arts speelt een belangrijke rol in het ontwerpproces. Zij zijn aangenomen om het ontwerpproces van de attractie uit te voeren. Marcel Goossens is vol lof over de Amerikanen. “Eerder heb ik al met ze samengewerkt bij de bouw van de Heineken Experience. Ze weten echt wat ze doen. Daarbij hebben ze voor dit project een sterke Nederlandse partner gevonden in Heijmerink Wagemakers Vormgeversatelier. Samen met BRC hebben we ervoor gekozen om met kleine ontwerpteams aan de slag te gaan en het ontwerpproces langs 3 mijlpaalmomenten te laten lopen; 30%-, 60%- en een 90%-versie. Deze mijlpalen vormen de momenten waarop we de klankbordgroep om reactie en advies vragen.   

Belangstelling groeit
Met de grote stappen die de stichting het afgelopen jaar heeft gemaakt, groeit ook de belangstelling voor de World Food Center Experience. Dat verbaast directeur Marcel Goossens niets: “de Experience wordt met de dag concreter en dat merken we ook aan reacties van de ‘buitenwereld’. De tijd van plannen maken, haalbaarheidsstudies en inventarisatie is voorbij. Of het nu gaat om media, bedrijven of andere initiatieven, van alle kanten wordt interesse getoond om deel te nemen. Dat is hartverwarmend en fijn om te weten dat er zoveel steun en interesse is. Dat geeft extra vertrouwen naar de toekomst.”    

De ideale locatie
Zonder twijfel is de Regio Foodvalley dé plek voor een attractie over voedsel voor consumenten. Hier concentreert alle kennis en innovatie rondom voedsel zich. Naast de Experience is het hele World Food Center-gebied in rap tempo aan het ontwikkelen. Het terrein dat uitgroeit tot dé food-ontmoetingsplek van Nederland telt inmiddels al 40 food-bedrijven. Zo hebben 20 start-ups hun plekje gevonden in het vorig jaar geopende Roots Innovation Hub. En zal dit jaar de bouw van de eerste nieuwbouw kantoren beginnen. Ook zijn de eerste nieuw te bouwen woningen verkocht.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de World Food Center Experience? Bezoek dan de website.