Opleiders in de zorg in gesprek over gezond gedrag

Hoe achterhaal je welke factoren invloed hebben op het gedrag van je zorgvrager? Welke tools en technieken kun je als verzorgende of verpleegkundige inzetten om gezond gedrag te stimuleren? En hoe integreer je deze kennis en vaardigheden in zorgopleidingen? Vanuit werkpakket 6.1, Gezonde voeding in zorgopleidingen, werd een serie inspirerende lunchbijeenkomsten met opleiders uit het MBO georganiseerd waarin ze aan de slag gingen met deze vragen.

Gezond gedrag bevorderen
Verzorgenden en verpleegkundigen werken aan preventie en het bevorderen van gezonder gedrag vanuit hun rol als gezondheidsbevorderaar. In werkpakket 6.1 wordt onder leiding van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) gewerkt aan onderbouwd en effectief onderwijs. Zo kunnen (toekomstige) MBO- en HBO-geschoolde zorgprofessionals hun rol nog beter vormgeven. Specifieke aandacht is er voor gedragsverandering op het gebied van voeding. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met opleiders en zorgpraktijk.

Lunchbijeenkomsten
Onder leiding van Willemieke Kroeze (CHE), Truus Groenendijk (CHE) en Linda Wesseling (DULON) is gestart met een serie lunchbijeenkomsten met docenten van de opleidingen verpleegkunde en verzorgende-IG van het DULON-college. Ze gingen in gesprek om te onderzoeken hoe het thema gezondheidsbevordering in de zorg het best in de opleidingen kan worden geïntegreerd. “Het is een mooie samenwerking en zo zorgen we ervoor dat verzorgende, basisverpleegkundige en regieverpleegkundige dezelfde taal gaan spreken op het gebied van gezondheidsbevordering”, aldus Willemieke Kroeze.

Oproep aan MBO-opleiders
Heeft u ook interesse om bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van gezonde voeding of het bevorderen van gezond gedrag in het MBO? Of heeft u vragen over dit thema? Neem dan contact op met de Christelijke Hogeschool Ede via zorgvoorvoeding@che.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.