Pilot ‘Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’ uitgebreid

Kun je kruidenrijk grasland door zaaien zonder de bodem intensief te moeten bewerken? En wat zijn de voordelen? Met deze onderzoeksvragen gingen zeven boeren in de Proeftuin van Boer aan het Roer aan de gang. Zij doen dat met plezier en (wisselend) succes. Waterschap Vallei en Veluwe, initiator van dit project, breidt de pilot nu uit. Ook worden in het najaar drie informatieavonden georganiseerd. En voor wie wil zijn er kosteloos zaaimengsels en zaaimachine beschikbaar.

Zelf conditiescore maken
Op een bijeenkomst in Lunteren op 18 juli liet adviseur Paul Blokker liet zien welke resultaten zij tot nu toe hebben behaald en hoe deze mogelijk te verklaren zijn. Ook legde hij uit hoe je eenvoudig en overzichtelijk zélf een conditiescore van je bodem kunt maken. Door een nulmeting te doen, na een poosje opnieuw je bodem te onderzoeken en steeds je waarnemingen te noteren, maak je inzichtelijk welke veranderingen plaatsvinden. Meten is weten!

Bodembedekking
Roelf Havinga ging in op het belang van bodembedekking met diverse grassen en kruiden. “Wat er op de bodem staat en ligt, is heel belangrijk voor de biologie die zich ondergronds afspeelt. Die microbiologie in de grond, daar is veel te winnen”, legde Havinga uit. “Ingewikkeld hoeft het niet te zijn, de grootste verandering zit in je wijze van denken.”

Voordelen kruidenrijk grasland
Er zijn tal van voordelen aan een toename van biodiversiteit boven en (dus) onder de grond. Zo is er 20 tot 30 procent minder water nodig bij irrigatie, een beter (her)gebruik van spoorelementen in bodem en gewas, een toename van natuurlijke ziektewerendheid, droogte- en stressbestendigheid en een toename van organische stof. Daardoor wordt er meer CO² vastsgelegd en wordt water beter vastgehouden.

Najaar beter dan voorjaar
Een belangrijke conclusie uit eerder doorzaaien is dat men de kruiden beter in het vroege najaar kan doorzaaien dan in het voorjaar. In het voorjaar groeit gras zó snel dat de kruiden overwoekerd worden en te weinig kans krijgen om op te komen. In het najaar vertraagt het gras. Door het kort af te maaien en vervolgens de kruiden door te zaaien, maken de kruiden veel meer kans. Dit is de reden dat de eerstvolgende doorzaai zal plaatsvinden in september.

Drie informatieavonden
Wie meer kruiden in z’n grasland wil, krijgt met vragen te maken zoals: welke kruiden zijn geschikt? Wanneer kan ik het beste zaaien? Hoe om te gaan met beweiden, maaien en bemesten? Hoe zorg ik dat m’n kruiden blijven in de wei? Tijdensdrie informatieavonden komen deze vragen aan bod, zodat deelnemers aan de pilot langer profijt zullen hebben van hun kruiden. Ze ontvangen gratis kruiden en kunnen gratis gebruik maken van een zaaimachine. Zij kunnen bovendien hun voordeel doen met de resultaten uit eerdere pilots.