Pilot precisielandbouw in Proeftuin Boer aan het Roer

Een aantal melkveehouders in de regio doet mee aan de driejarige pilot Gezamenlijk Realiseren Impact van Precisielandbouw binnen de Proeftuin Boer aan het Roer. Een app op de smartphone helpt de deelnemers bij precisielandbouw. Deelnemende melkveehouder Niels Wassenaar: “Als we data kunnen combineren met gezond boerenverstand hoop ik dat we nog beter gewassen kunnen telen.”

“Mijn hoop is dat we de data die dit oplevert, kunnen combineren met gezond boerenverstand. We bereiken daarmee dat we gras en mais nog efficiënter kunnen telen”, zegt deelnemer Niels Wassenaar. Wassenaar is melkveehouder op landgoed Den Treek-Henschoten in Leusden.

Satellietdata
De pilot waar Wassenaar aan meedoet heet formeel GRIP. Dat staat voor Gezamenlijk Impact Realiseren van Precisielandbouw. Binnen de pilot is het de bedoeling van iedere deelnemer een perceel nauwgezet te volgen. ‘Daarbij gaan we proberen om te toetsen hoe informatie uit het veld, bijvoorbeeld de groei van het gewas op een bepaalde plek, zich verhoudt tot de satellietdata’, vertelt Kirsten Snels, die vanuit LTO Noord als projectleider bij de Proeftuin is betrokken.

Percelen volgen
De tool GRIP werd aangemeld als innovatie voor de Proeftuin om in praktijk te kunnen testen op melkveebedrijven. In de pilot wordt gebruik gemaakt van FieldScout, een app die voor iedereen gratis beschikbaar is. De app maakt gebruik van satellietdata en stelt die gegevens beschikbaar in de vorm van verschillende perceelkaarten. Het gaat onder meer om een biomassakaart, stikstofkaart, bodemzonekaart en prestatiekaart. Die laatste toont bijvoorbeeld de betere en mindere plekken qua opbrengst van het perceel. 

Qua kennis en ervaring op het gebied van precisielandbouw zijn er binnen de groep pilotdeelnemers grote verschillen, Snels van LTO Noord. “De een werkt al met toepassingen van precisielandbouw, terwijl we ook iemand hebben die nog een smartphone moet aanschaffen. Juist die verschillen bieden mogelijkheden om met elkaar in gesprek te raken. En dat is wat we willen in deze pilot. Juist door het uitwisselen van ervaringen en kennis, kunnen we als groep verder komen.”

Teelt optimaliseren
Melkveehouder Wassenaar verwacht dat de app hem ondersteunt bij teeltoptimalisatie op delen van percelen die vaak achterblijven qua opbrengst. “Zowel bij gras als bij mais zie je dat er plekken op een perceel zijn waar minder gras groeit. Door slim gebruik te maken van de data, in combinatie met wat ik als boer zelf constateer en weet, kan ik wellicht beter telen. Is het bijvoorbeeld zinvol om een plek waar nu minder groeit extra te bemesten of moeten we juist accepteren dat er minder opbrengst is en daarom die plek minder bemesten? Op dit soort vragen hoop ik tijdens de pilot antwoord te krijgen.” 

Proeftuin Boer aan het Roer
Agrarisch ondernemers in het gebied kunnen in de Proeftuin van Boer aan het Roer deelnemen aan pilots en cursussen die allemaal als doel hebben een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstbestendige landbouw. Op de website www.boeraanhetroer.nl staat meer informatie over deze en andere pilots in de proeftuin. Ook zijn hier de podcasts over Nieuwe Verdienmodellen te vinden waarin gesprekken worden gevoerd met ondernemers in de regio.