Podcastreeks met inspirerende verhalen van boeren en experts

Veel agrarische ondernemers willen aan de slag met verduurzamen van hun bedrijf: werken aan minder uitstoot van fijnstof of ammoniak, duurzamer veevoer, beter zorgen voor de bodem. De wil of ambitie is er, maar vaak ontbreekt het aan mogelijkheden: gebrek aan financiële middelen, aan (vak)kennis of inzicht in (het effect van) maatregelen en de betaalbaarheid ervan.

Voor het ontwikkelen van een duurzaam perspectief is meer nodig dan het bieden van ‘technologische’ oplossingen of het wegnemen van belemmeringen door wet- en regelgeving. Met een podcastreeks biedt Boer aan het Roer boeren in de Regio Foodvalley inspirerende verhalen van boeren en experts over nieuwe verdienmodellen. Twee podcasts die recent zijn verschenen zijn Suzie’s Farm en de Boerderij van de toekomst. Stuk voor stuk inspirerende verhalen van agrarische ondernemers die kansen zien.

Suzie’S Farm
In deze podcast maken we een uitstapje naar de Achterhoek. Want daar heeft Suzanne Ruesink een uniek boerenbedrijf. Met Suzie's Farm zet Suzanne haar eigen producten op het bord van de gasten in hun eigen restaurant. Zo verbindt ze mensen aan hun bedrijf. De afgelopen jaren heeft ze haar bedrijf zo ingericht dat het haar past. En er zijn nog volop plannen voor de toekomst. Ze struinde de hele wereld af op zoek naar concepten op het gebied van farm en fun. In de podcast hoor je waar dat toe leidde.

Boerderij van de toekomst
Een heel ander verdienmodel komt van Boerderij De Hooilanden. In deze podcast maak je kennis met Lodewijk Pol . Het gesprek gaat over Community based ondernemen. Hij heeft de Hooilanden Landcoöperatie opgericht. Met de coöperatie wordt grond aangekocht die verpacht wordt aan Boerderij de Hooilanden. Iedereen kan lid worden door een certificaat te kopen.

Via Boer aan het Roer kun je alle podcasts terugluisteren.

beeld: Suzie's Farm