Regio Deal Foodvalley partner in samenwerking

De partners van de Regio Deal Foodvalley hebben de ambitie om de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem versnellen. De krachten zijn gebundeld om gezamenlijk kennis te ontwikkelen, te delen en innovaties op het gebied van landbouw en gezonde voeding te versnellen. Maar ook buiten de Regio Deal liggen er volop kansen om via lokale, regionale en (inter)nationale samenwerking onze doelen dichterbij te brengen. Een paar voorbeelden ter inspiratie.

Samenwerking in landbouw
In de opzet van het eerste spoor, de toekomstbestendige landbouw, staat samenwerking met in- en externe partners centraal. Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley heeft een belangrijke rol in de uitvoering van de Regio Deal en de landbouwcoaches uit Utrecht, Gelderland en het landbouwnetwerk Regio Foodvalley zijn aan elkaar gekoppeld, evenals de verschillende loketten voor ondernemersbegeleiding. Een ander voorbeeld is het project Grow with the Flow, waarin succesvol wordt samengewerkt met andere partners. Ook worden er koppelkansen benut in het meten van luchtkwaliteit, het verminderen van de uitstoot van stikstof en fijnstof. Voor het inrichten van dit meetnetwerk wordt samengewerkt met regio Zuidoost Brabant, het RIVM en het programma Schone Lucht Akkoord.

Partners in gezonde voeding
Gezonde en duurzame voeding is het tweede thema van de Regio Deal Foodvalley. Dit is ook het doel van de City Deal ‘Gezonde en duurzame voedselomgeving’ waarin gemeente Ede in participeert. Samen optrekken is ook hier een logische keuze. In beide deals wordt bijvoorbeeld gewerkt aan gezond voedselaanbod in de wijk. Door samenwerking zorgen we hier voor optimale aansluiting en kennisuitwisseling van de ‘proeftuinen in de wijk’ in beide Deals. Via partners is de Regio Deal ook gekoppeld aan het Nationale Preventie Akkoord en de Regionale Coalitie Preventie waardoor het programma zichtbaar en verrijkt wordt.

Innoveren en faciliteren
Voor het versnellen van innovaties is samenwerking essentieel. Met fondsen voor investeren in gedeelde onderzoeksapparatuur en onderzoeksfaciliteiten draagt de Regio Deal hieraan bij. Maar er gebeurt meer!  Door ontwikkeling van een Shared Facility Finder worden geavanceerde onderzoeksapparatuur en innovatiefaciliteiten vindbaar voor bedrijven. Stichting Foodvalley NL faciliteert innovatieve ondernemers om hier goed gebruik van te maken. Ook op andere manieren is de Regio Deal gekoppeld aan diverse initiatieven zoals het Nationaal Groeifonds, FoodSwitch en NEON Food, het regionale netwerk voor ondernemers in food.

De voorbeelden hierboven laten zien dat de Regio Deal als instrument zorgt voor meer cross-overs en samenwerking. Door slim samen te werken met andere netwerken en de koppeling te maken met parallel lopende initiatieven en programma’s kunnen we onze ambities vleugels geven.

Ziet u ook koppelkansen met de Regio Deal Foodvalley? Neem contact op met Programmamanager Mariken Fellinger.