Regio Foodvalley zet zichzelf op de kaart

‘Ontdek en ontmoet’ was het thema van de netwerkbijeenkomst die op 10 juni in Regio Foodvalley plaatsvond. Ruim 160 deelnemers konden op 22 locaties zien hoe de partners in Regio Foodvalley samen aan een duurzame toekomst bouwen. “Een dag waarop je pessimistisch kan zijn, maar zeker ook met perspectief", zei Regiovoorzitter René Verhulst. "Bijvoorbeeld door het geavanceerde meetsysteem voor luchtkwaliteit en met onze innovatieve boeren kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan goed onderbouwde keuzes.”

Regio met perspectief
Terwijl in Den Haag de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied werd gepresenteerd, trapte René Verhulst, voorzitter van Regio Foodvalley en Stuurgroepvoorzitter van de Regio Deal Foodvalley de middag af. “Het is een dag waarop je pessimistisch kan zijn, maar zeker ook met perspectief. Het glas is duidelijk halfvol en er kan veel meer dan we denken. Bijvoorbeeld met het geavanceerde en fijnmazige meetsysteem voor luchtkwaliteit en onze innovatieve boeren kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan goed onderbouwde keuzes.”

Transitie vraagt om nieuwe kaders
Key-note spreker PJ Beers, Lector Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie bij de HAS Hogeschool nam in zijn presentatie (pdf, 3 MB) de deelnemers mee in de ontwikkelingen binnen de regio. “Ik zie heel veel mooie experimenten. Het is duidelijk: de pioniers kunnen veel. Nu komen we in de fase dat we kunnen opschalen en deze omzetten in verdienvermogen. We moeten werk maken van institutionele vernieuwing.”

Praktijkbezoek aan de regio
In Regio Foodvalley werken overheden, onderwijs- en kennisinstellingen via de Strategische Agenda samen met ondernemers aan een toekomstbestendige regio waar het goed leven en werken is. Hoe verloopt die transitie in de praktijk? En wat kunnen we van elkaar leren? Daarvoor konden tijdens de Regiotour maar liefst 22 projecten worden bezocht, van ‘De korte keten verbindt’ tot ‘Gezond en fit oud worden’ en ‘De bodem als basis’. Hoe projecten uit de regio soms de wereld veroveren, liet Ernst Breel, medeoprichter van Rival Foods, zien. Hun plantaardig alternatief voor vlees heeft klanten tot in Azië en Australië en Rival Foods is de status van startup inmiddels ontgroeid. “Ons succes bewijst de kracht van samenwerking in de regio”, legde Breel uit. 

Boost voor transitie Om de doelen uit de Strategische Agenda sneller te bereiken werken Rijk en Regio samen in de Regio Deal Foodvalley. “Met de regiodeal staat de ‘turbo’ vier jaar lang aan met extra geld, kennis en experimenteerruimte. Hiermee kunnen we de noodzakelijke transitie een extra boost geven. De regiodeal zet zo onze stappen om in sprongen”, zegt Stuurgroepvoorzitter René Verhulst. “Daarom presenteer ik vandaag ook met trots ons gezamenlijke verhaal met de nieuwe video De sprong vooruit.

Regionale projectenkaart
Met alle lopende projecten en programma’s zou je bijna het overzicht verliezen. Hoe kun je weten wat waar gebeurt? En hoe kun je als ondernemer aanhaken op lopende initiatieven? Bij de netwerkborrel die ter afsluiting van de regiotour werd georganiseerd, is de Projectenkaart Regio Foodvalley onthuld. Alle projecten en programma’s zijn daar in een oogopslag terug te vinden. Hiermee zet de regio zichzelf letterlijk op de kaart.

Regio Foodvalley Days
De regiotour vormde een onderdeel van de Foodvalley Days die op 9, 10 en 11 juni 2022 plaatsvonden. Drie dagen vól inspiratie en kennismaken met een regio die een unieke positie heeft op het gebied van agrifood, voeding en gezondheid. Op 9 juni vond een Inspiration Dinner plaats. En via de lokale kranten werden inwoners uitgenodigd om op 11 juni op stap te gaan in hun regio met de nieuwe wandel en fietswijzer van Regio Foodvalley.