Subsidie voor mkb om innovaties sneller naar de markt te brengen

Om mkb te helpen om innovaties in agrifood sneller naar de markt te brengen is er nu subsidie beschikbaar vanuit Regio Deal Foodvalley. De subsidie is beschikbaar in vouchers tot 50.000 euro. Foodvalley NL voert de voucherregeling uit.

Veel veelbelovende start-ups en scale-ups in de agrifood hebben moeite om innovaties op te schalen en uiteindelijk beschikbaar te maken. Het doel van de voucherregeling is om commerciële introductie van innovaties in de sectoren landbouw, voeding en gezondheid te helpen versnellen.

Opschaling
"Opschalen van agrifoodinnovaties is van cruciaal belang voor het stimuleren van innovatie en duurzaamheid in onze sector. Deze voucherregeling biedt een unieke kans voor mkb's om de hindernissen te overwinnen die hun groei hebben belemmerd. Door toegang te bieden tot proeffaciliteiten en ondersteuning, versterken we deze bedrijven om hun innovaties impact te laten hebben", aldus Emmanuel Anom, Shared Facilities Lead bij Foodvalley NL.

Projectvoorstellen
Mkb-bedrijven kunnen vanaf 1 juli 2023 subsidie aanvragen. Projectvoorstellen dienen een solide businesscase te hebben met een sterk marktpotentieel en commerciële en financiële haalbaarheid. Ook moeten ze potentie voor economische impact in de provincies Gelderland en Utrecht aantonen. Belangrijk is aansluiten op minimaal één van de innovatiegebieden van Foodvalley NL: Circulaire Agrifood, Food & Health en Eiwittransitie.

Meer informatie over de voucherregeling op de website van Foodvalley NL