Uitvoeringsfase Regio Deal Foodvalley gestart

De Regio Deal Foodvalley is een van de dertig Regio Deals die het Rijk heeft gesloten. Achter de schermen is de afgelopen tijd hard gewerkt om de uitvoering van de Regio Deal goed te organiseren en vast te leggen in een Samenwerkingsovereenkomst. Daarin zijn ook de financiële en juridische kaders vastgelegd. Begin dit jaar is onderzocht of de subsidiering van de uitvoering het risico loopt als staatssteun aangemerkt te worden. Dat blijkt niet het geval. Met het positieve besluit over verlenging van de doorlooptijd tot 31 aug 2024 is de voorbereidingsfase formeel afgerond en zijn we volop in uitvoering.

Korte terugblik
In de zomer van 2018 hebben de regionale partners elkaar gevonden op gezamenlijke ambities en doelen. Ze dienden samen een voorstel in voor een Regio Deal. Met de toezegging van het Rijk in november 2018 om rijksmiddelen in te willen zetten start de verdere concretisering en uitwerking van de Deal. In juli 2019 leggen Rijk en Regio de doelen en ambities met het beschikbare budget vast in de Regio Deal Food Valley. Dit was het startmoment om de uitvoeringsorganisatie op alle niveaus vorm te gaan geven.

De kracht van samenwerking
In mei 2020 tekenen de provincies, gemeenten, LTO-Noord, Waterschap Vallei en Veluwe, Universiteit Utrecht, Universiteit Wageningen en VNO-NCW de Samenwerkingsovereenkomst. Direct na de ondertekening is de uitvoering van de Deal officieel van start gegaan met o.a. het aannemen van mensen en organiseren van subsidies.

“Met elkaar hebben we dit positieve resultaat bereikt”, zegt Mariken Fellinger, programmamanager van de Regio Deal. “Dankzij de inspanning van velen, die bleven geloven in de kracht van de Regio, in de samenwerking en in de mooie ambities die we samen willen realiseren. We hebben hiermee een stevige basis gelegd en kunnen nu op volle kracht vooruit”.

Doorkijk naar 2021
De uitvoering van de Regio Deal Foodvalley is verdeeld over drie themas (sporen). Spoor 1 richt zich onder het motto ‘Boer aan het Roer’ op de versnelde transitie van de primaire sector. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. De innovaties en bedrijven worden geselecteerd zodat de proeftuinen en andere pilots in 2021 van start kunnen. Ook in Spoor 2, dat zich richt op gezonde voeding van prille start tot oude dag, zijn de selecties gestart. Zo worden wijken, zorginstellingen, bedrijven, restaurants en patiëntengroepen geselecteerd voor deelname aan het onderzoek. In spoor 3, de versterking van het Kennis- en Innovatiecluster in de regio, werkt in 2021 verder aan het ontsluiten van gedeelde proef- en onderzoeksfaciliteiten. Het World Food Center ontwikkelt het concept voor de Experience en de Food Academy Nijkerk zet in op de uitbreiding van het aantal leerlingen en deelnemers.