Verpleegkundigen en verzorgenden belangrijke schakel in gezonde voeding

Op 14 en 15 februari is een webinar gehouden over het bevorderen van gezond eet- en drinkgedrag bij thuiswonende cliënten. Aanleiding waren de resultaten uit het onderzoek dat in 2021 is gehouden onder verpleegkundigen en verzorgenden: er is groot bewustzijn over het belang van voeding, maar ook behoefte aan meer kennis en praktische handvaten. “Heel goed deze aandacht voor voeding bij kwetsbare ouderen! Ik ben mij daar door deze momenten weer extra bewust van.”

248 respondenten
Om gezond eten en drinken bij thuiswonende cliënten te bevorderen is in 2021 een onderzoek uitgevoerd onder verpleegkundigen en verzorgenden. Maar liefst 248 professionals uit de sector vulden de vragenlijst in. Van alle respondenten ziet meer dan 80% het als hun taak om gezond eten en drinken bij hun cliënten te bevorderen. Ruim 60% doet dat in de praktijk ook daadwerkelijk. En hoewel de verpleegkundigen en verzorgenden zeer gemotiveerd zijn, en van mening zijn over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken, heeft slechts een derde er vertrouwen in dat het ook daadwerkelijk lukt om gezond gedrag te bevorderen. 

Kennisvraag
Niet verrassend dus dat de respondenten behoefte hebben aan meer kennis over hoe ze hun cliënten kunnen motiveren en ondersteunen om het gezonde gedrag vol te houden. Omgaan met weerstand en eigen regie en autonomie zijn thema’s waarover ze bijvoorbeeld meer willen leren. Ook is er behoefte aan meer kennis over voeding bij kanker, dementie, maag-, darm- en leveraandoeningen en psychische problemen.

Vervolgstappen
De uitkomsten van het onderzoek vragen om een vervolg. Er wordt nu een cursus voor professionals ontwikkeld die straks gratis beschikbaar wordt gesteld. Zo’n 30 zorgprofessionals namen op 14 of 15 februari deel aan het webinar, voornamelijk mbo- en hbo-verpleegkundigen. In het webinar zijn de eerste resultaten gedeeld van de vragenlijst. Ook kregen aanwezigen uitleg over en praktische handreikingen voor een planmatige aanpak bij het veranderen van eet- en drinkgedrag. De aanwezigen hebben ook meegedacht over verdere invulling van de cursus. Daarnaast worden de resultaten in een wetenschappelijk artikel verwerkt, zodat iedereen deze informatie optimaal kan benutten. 

De vragenlijst is onderdeel van Werkpakket 6 Voeding in Zorgopleidingen van Thema 2 Voeding en Gezondheid.

Foto: Zorg voor beter