‘Vitaal ouder worden’: hoe doe je dat?

Deze vraag stond centraal tijdens het Netwerkoverleg Ouderen & Voeding van Alliantie Voeding in de Zorg. Eerder onderzoek heeft namelijk aangetoond wat er nodig is om vitaal oud te worden. Maar hoe krijg je ouderen gemotiveerd om mee te doen? Welke motieven spelen hierbij een rol? En wat is er nodig om een beweeg- en voedingsprogramma succesvol te implementeren? Binnen de Regio Deal Foodvalley gaan onderzoekers van UMC Utrecht en Wageningen Universiteit hiermee aan de slag in het programma PUMP-fit.

Ouder worden gaat hand in hand met een afname van spiermassa en spierkracht. Een eerdere studie, ProMuscle in de Praktijk, heeft aangetoond dat intensieve spierkrachttraining gecombineerd met eiwitrijke voeding deze afname vermindert. Goed nieuws, want het behoud van spierkracht vergroot weer de kans op een zelfredzaam bestaan. Maar hoe zorg je ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment deelnemen aan zo’n effectieve interventie? Deze vraag was aanleiding voor de PUMP-fit studie.

PUMP-fit
De PUMP-fit studie is in januari 2021 gestart. Het is een samenwerking tussen UMC Utrecht en Wageningen Universiteit in de Regio Deal Foodvalley. PUMP-fit heeft als doel het systematisch implementeren van ProMuscle. Op deze manier kan een brede groep professionals de interventie aanbieden en kan de vitaliteit van een grote groep ouderen verbeterd worden.
De eerste stap is het inzicht krijgen in factoren die het gebruik van ProMuscle in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. We zijn benieuwd naar de redenen waarom ouderen wel of niet meedoen aan een voedings- en beweeginterventie, en welke factoren meespelen bij de keuze van professionals om het programma wel of niet aan te bieden.

Netwerkoverleg Ouderen & Voeding
Ook in het Netwerkoverleg Ouderen & Voeding van Alliantie Voeding in de Zorg stond deze vraag centraal. Ook gemeenten willen weten hoe ze de kennis over voeding en leefstijl toegankelijk kunnen maken voor hun oudere inwoners. De plannen rondom de PUMP-fit studie werden toegelicht en er bleek een mooie voedingsbodem te zijn voor de implementatie van ProMuscle.

Gesprekken met alle betrokkenen in de regio
Om een goed beeld te krijgen van alle factoren die een rol spelen bij het implementeren van leefstijlinterventies in de regio Foodvalley, gaan de onderzoekers de komende tijd in gesprek met direct betrokkenen. Dat zijn onder andere aanbieders als fysiotherapeuten en diëtisten, mogelijke financiers zoals gemeenten en verzekeraars. En uiteraard ook met ouderen zelf.

Ook u kunt meedoen!
Het onderzoek vindt plaats in (groeps-)interviews in mei en juni 2021. In deze flyer (pdf, 3 MB) leest u meer over deze interviews. Voor meer informatie over de PUMP-fit studie kunt u een kijkje nemen op de website. Wilt u deelnemen aan een interview? Neem dan contact op via pump@umcutrecht.nl.

Vooruitblik
De eerste resultaten van de focusgroepen worden in de zomer van 2021 verwacht. Aan de hand van deze inzichten wordt de strategieën voor implementatie bepaald. Begin 2022 staat er vervolgens een pilotstudie gepland, om de implementatie van ProMuscle in de praktijk te onderzoeken.