Werkboek en cursus over perspectief voor agrarische bedrijven

De Proeftuin Boer aan het Roer organiseert aan de hand van een nieuw werkboek, vier bijeenkomsten ‘Op zoek naar perspectief voor jouw bedrijf’ voor agrarisch ondernemers. De cursus en het werkboek zijn onderdeel van het werkpakket Nieuwe verdienmodellen van het thema Transitie landbouw van de Regio Deal Foodvalley.

Deelnemers kijken in vier bijeenkomsten nog eens goed naar hun eigen bedrijfsmodel: hoe ziet het er nu uit? En welke mogelijkheden zijn er? Hoe werk je een idee of opzet uit in een bedrijfsplan? Waar zit een nog onontdekt verdienmodel voor je boerenbedrijf? Welke potentiële klanten kun jij, al dan niet samen met collega’s, gaan bedienen?

Concreet

In vier bijeenkomsten denken de deelnemers na over hun bedrijf en waar ze heen zouden willen werken in de toekomst. Ze gaan dus heel concreet en praktisch aan de slag. Concrete vragen komen aan de orde, zoals:

  • Wie ben je en wat wil je met jouw bedrijf?
  • Wat is de toegevoegde waarde die jouw bedrijf levert?
  • Voor welke klanten kan jouw toegevoegde waarde interessant zijn?

Ze maken kennis met voorbeelden van ondernemerschap, nieuwe verdienmodellen en slimme samenwerkingen in de voedselketen en in hun gebied. Ook de financiële kant van mogelijke stappen komt aan bod.

Werkboek

De afgelopen jaren is er vanuit het werkpakket Nieuwe verdienmodellen een masterclass Produceren in de (Korte) Keten georganiseerd, gevolgd door een Verdiepende Masterclass. In deze bijeenkomsten gingen agrarisch ondernemers aan de slag met hun bedrijfsmodel, vaak gericht op de korte keten. Deze planmatige manier van denken over je bedrijf, passende afzetkanalen zoeken en nadenken over nieuwe diensten – zoals energie opwekken, zorg, educatie of ecocsysteemdiensten bieden – staat beschreven in een praktisch werkboek. Alle boeren die betrokken zijn bij Boer aan het Roer krijgen het thuisgestuurd. Een agrarisch ondernemer kan zelf, maar liever nog met een collega, familielid of adviseur met dit werkboek aan de slag.

Cursus

Leergang: Toegevoegde waarde van je boerenbedrijf

Wanneer: 13 februari, 5 en 19 maart en 2 april 2024 van 10.00 tot 14.30 uur

Waar: Op een nog nader te bepalen locatie in de regio Foodvalley

Kosten: Een eigen bijdrage van 500 euro.

 

Meer informatie over de cursus

Lees het werkboek