Ziekenhuizen zetten zich samen in voor een gezonde toekomst

Op dinsdag 28 juni 2022 kwamen 53 ziekenhuizen bijeen in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, voor de inspirerende bijeenkomst: ‘Samen naar een gezonde toekomst’. Door deze ziekenhuizen wordt al tijden hard gewerkt aan de doelstelling van het preventieakkoord: In 2025 is voor patiënten, personeel en bezoekers in 50% van de ziekenhuizen het voedingsaanbod gezond, uiterlijk in 2030 is het voedingsaanbod in alle ziekenhuizen gezond.

Nationaal Preventieakkoord
Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben een voorbeeldfunctie voor gezondheid. Goede voeding in het ziekenhuis draagt bij aan herstel van patiënten, een gezonde werkomgeving voor medewerkers én een gezonde keuze voor bezoekers. Gezonde voeding in ziekenhuizen is één van de aandachtspunten in het Nationaal Preventieakkoord (NPA) én van de Regiodeal Foodvalley. 

Het NPA is in 2018 opgesteld vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met 70 partijen, waaronder de Alliantie Voeding in de Zorg en de Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Hierin staan afspraken om Nederlanders gezonder te maken, onder andere via de doelstelling dat het voedingsaanbod in alle ziekenhuizen gezond is in 2030.

Terugblik en toekomst
Marjolein de Jong, voorzitter RvB Ziekenhuis Gelderse Vallei, opende de ochtend: “Ik vind het fantastisch om te zien dat jullie allemaal het aanbod van eten en drinken in jullie ziekenhuizen willen verbeteren. Voor jullie patiënten en bezoekers, maar ook voor jullie collega’s.” 

Daarna ging alle ziekenhuizen samen via de open space methode aan de slag met de vraag: wat is nodig om de inzet en het bereik rondom gezond eten en drinken in het ziekenhuis nog meer te vergroten en te behouden? Deelnemers hebben het met elkaar over veel verschillende belangrijke punten gehad, zoals: weerstand, hoe gaan we om met kritiek? En hoe krijgen we de organisatie mee in de verandering? Highlights die aan het eind van de ochtend werden gedeeld waren: “Het woord vernieuwing helpt tegen weerstand” en “Het is fijn bevestiging te hebben dat we goed op weg zijn en er niet alleen voor staan!”

Daarnaast werd er die dag teruggeblikt op de afgelopen anderhalf jaar, waarin de ziekenhuizen een mooie verschuiving hebben laten zien in de realisatie naar een gezond voedselaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Miriam Haagh-Reijne, voorzitter van de NPA thematafel Overgewicht sprak de ziekenhuizen toe en feliciteerde hen met het behaalde resultaat.

Onderzoek Gezonde en duurzame voedselomgeving in de zorg
De inzichten uit deze bijeenkomst worden ook gebruikt in het praktijkgerichte onderzoek van Joline Wierda als onderdeel van de Regiodeal Foodvalley. Het doel hiervan is om grip te krijgen op het implementatieproces en borging van een gezond voedselaanbod in ziekenhuizen en biedt verdere aangrijpingspunten voor de komende jaren om de doelstelling uit het NPA te realiseren.