Een goede bereikbaarheid en leefbaarheid versterken en kleuren onze regio. In Regio Foodvalley werken partijen en organisaties samen aan slimme, gezonde en duurzame mobiliteit. Jij als werkgever kunt hier ook een actieve rol in spelen! Help je mee?

Regio Foodvalley mobiliteit fietssnelweg

Aantrekkelijke regio voor wonen en werken

Duurzame mobiliteit maakt onze regio aantrekkelijk om te wonen en te werken. Daar werkt u als werkgever natuurlijk niet alleen aan. De gezamenlijke inspanningen van provincie Gelderland, provincie Utrecht en werkgevers leiden tot merkbaar resultaat.