Over ons

Slim, duurzaam en gezond. Dat zijn de kernwaarden van het project Slim op weg in Regio Foodvalley. Als werkgever kun je hierin een groot aandeel hebben. We ondersteunen je daar graag bij door middel van het delen van kennis en ervaringen en het verbinden van partners.

Waarom?

Samen met werkgevers in de regio willen we alles wat er in de regio is aan infrastructuur en vervoersmogelijkheden beter benutten. Dit doen we door afspraken te maken over: anders reizen dan met de auto, minder vaak reizen en buiten de spits reizen. Maar ook door ervaringen en plannen te delen.

Zeven doelen voor de regio

 1. Meer andere mobiliteit dan de auto.
 2. Betere bereikbaarheid door bestaande auto-infrastructuur optimaal te benutten.
 3. Benutten van mogelijkheden voor schoon vervoer.
 4. Verminderen van CO₂-uitstoot.
 5. Optimaal gebruik van de mobiliteitsmix.
 6. Meer samenwerking tussen werkgevers.
 7. Betere kennisdeling over mogelijkheden om duurzaam reisgedrag te stimuleren.

Twee zaken staan centraal voor de werkgevers:

 • duurzame reisopties bekend maken onder werknemers;
 • inventariseren waar drempels zijn en die zo mogelijk wegnemen.

Met het opstellen van een overkoepelend mobiliteitsplan voor hun medewerkers, borgen werkgevers hun mobiliteitsbeleid. Met regelingen, voorzieningen (zoals deelfietsen, fietsenstallingen en poolauto's) en gedragsinterventies geven werkgevers hun mobiliteitsbeleid handen en voeten.

Vormen van duurzame mobiliteit die werkgever bijvoorbeeld kunnen stimuleren:

 1. Thuiswerken
 2. Deelmobiliteit
 3. Carsharing
 4. Fietsen of e-bikes
 5. Verbeteren openbaar vervoer
 6. Laadpalen plaatsen
 7. Multimodale oplossingen

Werkgevers maken hier op verschillende manieren werk van. Met verschillende partners. Naast reiskostenregelingen en voorzieningen zoals laadpalen zetten werkgevers ook in op gedragsinterventies en communicatie over gezond woon-werkverkeer. 

Zet jij je ook in?

Samen komen we verder. Sluit je daarom aan en zet je in voor de inzet van duurzame mobiliteit in de regio. Mobiliteitsmakelaar Pieter Keeris denkt graag met je mee.

Neem contact met ons op

Doe je mee?

Door mee te doen profiteer je van de ervaring en kennis van andere werkgevers. Kijk wat andere partijen al doen en laat je inspireren.

Naar deelnemers