Contact

Het project 'Slim op weg' zet zich in voor een goede bereikbaarheid in Regio Foodvalley. Het projectteam onderzoekt uitdagingen en kansen en zet deze om naar concrete activiteiten en projecten. Werkgevers in de regio spelen daarbij een belangrijke rol. We verbinden organisaties en partijen met elkaar om zo samen tot slimme, gezonde en duurzame oplossingen te komen. Mobiliteitsmakelaar Pieter Keeris stuurt het project aan. 

Wil je meer informatie, eens sparren over duurzame mobiliteit of goede voorbeelden met ons en werkgevers delen? We komen heel graag in contact met je.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Het projectteam Slim op weg brengt partijen en organisaties samen die vanuit een gedeelde visie en ambitie werken aan een slim, gezond en duurzaam bereikbaar Regio Foodvalley. We helpen je graag met: 

  • het in kaartbrengen van kansen en mogelijkheden binnen jouw organisatie;
  • advies over geschikte maatregelen en acties;
  • contacten van aanbieders van bijvoorbeeld e-bikes, fietsstimuleringsacties of carpool-apps;
  • co√∂rdinatie van gemaakte afspraken;
  • delen van de ervaringen van jouw organisitie, bijvoorbeeld op deze website en tijdens regionale activiteiten en bijeenkomsten op het gebied van mobiliteitsmanagement;
  • uitbreiden van regionale convenantpartners, projecten en afspraken;
  • advies, co√∂rdinatie van activiteiten en overtuigende communicatie ten behoeve van slim werken en reizen.