Het Binnenveld is een prachtig natuurgebied tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal. Een aantrekkelijk fietsgebied door het open weidse landschap. Het gebied heeft ook te maken met veel sluipverkeer. Dit leidt al jaren tot onveilige situaties.

Aantrekkelijke fietsroutes door het binnenveld

Het Binnenveld is een prachtig natuurgebied tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal. Een aantrekkelijk fietsgebied door het open weidse landschap. Het gebied heeft ook te maken met veel sluipverkeer. Dit leidt al jaren tot onveilige situaties. Regio Foodvalley gaat een maatregelenpakket opstellen voor betere, aantrekkelijkere en veiligere fietsroutes in het Binnenveld. Hier heeft het algemeen bestuur van Regio Foodvalley op vrijdag 18 september opdracht voor gegeven. 

Onderzoek ‘Fietsen in het Binnenveld’

Een onderzoeksbureau heeft in opdracht van Regio Foodvalley onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om de situatie in het Binnenveld te verbeteren. Het onderzoek beschrijft de kernproblemen en geeft een uitgebreid pakket van mogelijke maatregelen. Eén van de kernproblemen is het toenemende sluipverkeer.
Meerdere wegen in het Binnenveld zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar veel automobilisten kiezen er toch voor om de drukke omliggende provinciale wegen of A12 te vermijden en door het Binnenveld te rijden. Het sluipverkeer zorgt voor onveilige situaties voor de fietsers.

Regio Foodvalley wil het gebruik van de fiets in de regio versterken en stimuleren. Onderdeel daarvan is het veiliger maken van fietsroutes. Maar ook het vergroten van het besef bij werkgevers, werknemers en alle inwoners dat de fiets een gezond en prettig alternatief is. Het stimuleren van het gebruik van de fiets levert een bijdrage aan de vitaliteit en gezondheid van werknemers en inwoners van de regio en helpt de druk op de autowegen (N225, N233, N781 en A12) te verminderen.

Lees meer over het project Fietsroutes Binnenveld.