afbeelding station Veenendaal de Klomp, mensen lopen op perron

Integrale mobiliteitsvisie Gelderland

Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley is positief over de eerste contouren van de ‘Integrale mobiliteitsvisie’ van provincie Gelderland. Het bestuur ziet veel aanknopingspunten om de goede samenwerking met provincie Gelderland de komende jaren nog verder te versterken. Dit laat het bestuur van Regio Foodvalley via een brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland weten. 

Mobiliteitsvisie Gelderland

In de mobiliteitsvisie beschrijft provincie Gelderland op welke ontwikkelingen zij zich de komende jaren gaan richten op het gebied van mobiliteit. Het doel van deze visie is om mensen veilig, snel, betaalbaar en klimaatneutraal te kunnen laten verplaatsen in de provincie Gelderland. Bij de ontwikkeling van de mobiliteitsvisie zoekt provincie Gelderland de samenwerking met de Gelderse regio’s. Op 19 maart 2020 zijn daarom de regionale bestuurders mobiliteit door de provincie Gelderland geïnformeerd over de contouren van de mobiliteitsvisie Gelderland. Regio Foodvalley werkt aan een betere bereikbare regio, dit kan de regio niet alleen. Het is dan ook positief dat de provincie in haar integrale mobiliteitsvisie aandacht besteedt aan de samenwerking tussen provincie en regio’s.

Aandachtspunten

Het bestuur van Regio Foodvalley vraagt, via de brief aan Gedeputeerde Staten Gelderland, aandacht voor een aantal punten. Zij attendeert de provincie op de samenwerking met provincie Utrecht. Deze samenwerking is voor de regio van groot belang als het gaat om een uitgebreider aanbod van openbaar vervoer en het onderzoeken van mogelijkheden zoals een regiosprinter van Amersfoort naar Apeldoorn, een nieuw station Veenendaal-Zuid/Rhenen-Noord met mogelijke ontsluiting richting Nijmegen.
De regio blijft graag in gesprek met provincie Gelderland én provincie Utrecht over de knooppuntontwikkeling van Station Ede-Wageningen, Veenendaal-De Klomp en Barneveld-Noord. De knooppunten aanpak past binnen de ‘Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022’. De regio heeft ideeën om deze knooppunten beter te benutten, zowel de bediening over het spoor als de bereikbaarheid met de fiets en de bus. Hier kan Regio Foodvalley het verschil maken. Regio Foodvalley kan de kennis en steun van provincie Gelderland goed gebruiken om deze ideeën over Veenendaal-De Klomp en Barneveld-Noord verder uit te bouwen tot krachtige projecten die zowel de regionale als provinciale bereikbaarheid ten goede zullen komen.
Tegelijkertijd ziet het bestuur dat het essentieel is om meer te investeren in fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer als de regio duurzamer vervoer naar de toekomst toe willen laten groeien. Wat Regio Foodvalley betreft mag provincie Gelderland hier de komende jaren nog meer nadruk op leggen.  

Vervolg

De mobiliteitsvisie van provincie Gelderland wordt naar verwachting nog voor de zomer vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland.