Landelijk platform Zowerkthet.nl maakt flexibel (thuis)werken en slim reizen nog makkelijker

Op het platform Zowerkthet.nl vind je alles wat met flexibel (thuis)werken en slim reizen te maken heeft. Verschillende regionetwerken uit het hele land bundelen alle kennis over flexibel (thuis)werken en slim reizen op één platform. 

Op het platform staan veel tips en tricks uit heel Nederland, maar ook specifiek vanuit Regio Foodvalley. Organisaties die zich aanmelden op Zowerkhet.nl kunnen bovendien gebruik maken van een communicatietoolkit. Zo brengen ze hun medewerkers gemakkelijk op de hoogte van hun eigen beleid. Uiteraard is hier maatwerk in mogelijk.

Kosteloos advies op maat

Naast de kennis en tips op het platform, kunnen werkgevers in Regio Foodvalley terecht bij onze mobiliteitsmakelaars voor kosteloos advies op maat op het gebied van flexibel (thuis)werken en slim reizen. De mobiliteitsbehoefte van iedere werkgever en werknemer is anders. De kennis en kunde van de mobiliteitsnetwerken kan werkgevers enorm helpen. Denk bijvoorbeeld aan een mobiliteitsenquête, aan het koppelen van bedrijven die dezelfde bereikbaarheid problematiek ervaren of kennis over fiscale regelingen.

Thuiswerken en reizen buiten de spits

Thuiswerken heeft de afgelopen maanden een grote vlucht genomen, waar we ook meer over vertellen in ons webinar over thuiswerken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een flink deel van de werknemers deze verandering vast wil houden. Daarnaast merken we dat de spits is afgenomen. Goed nieuws want thuiswerken en reizen buiten de spits heeft veel positieve effecten: betere concentratie, minder stress, minder verzuim, meer werkgeluk, snellere doorstroom op wegen, meer zitplekken in het openbaar vervoer en schonere lucht. Door de kennis, producten, campagnes, acties en oplossingen die er landelijk en regionaal op dit vlak zijn te bundelen op één platform is het aanbod voor werkgevers overzichtelijk.

Samenwerking

Op Zowerkthet.nl is de kennis gebundeld van Stichting Breikers (Metropoolregio Amsterdam), Slim en Schoon Onderweg (Arnhem-Nijmegen), Zuid-Limburg Bereikbaar, Brabant Mobiliteitsnetwerk & SmartwayZ.NL (Noord-Brabant en Limburg), Slim & Schoon Reizen (Cleantech Regio), Groningen Bereikbaar (Groningen), De Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, Samen Bereikbaar (Zuid-Holland), Drenthe reist duurzaam (Drenthe), Werk Slim, Reis Slim (Leeuwarden/Fryslân), IJmond Bereikbaar (IJmond), Slim & Groen Onderweg (Noord-Nederland), Goedopweg (Midden Nederland), Twente Mobiel & Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle (Overijssel).

Zo werken we samen aan een bereikbaar, duurzaam, leefbaar en veerkrachtig Nederland.