Samen investeren in betere bereikbaarheid

In de ‘Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022; slim, duurzaam en gezond’ leest u de ambities en opgaven voor de samenwerking op mobiliteit. De Bereikbaarheidsagenda laat zien dat het bij het werken aan oplossingen vooral gaat om slimmer, duurzamer en gezonder vervoer. De regio speelt in op trends en regionale kansen voor slimme en duurzame mobiliteit.