Regio Foodvalley mobiliteit

Slimme mobiliteit

Het regiobestuur heeft op vrijdag 13 december ingestemd met het vervolg van de projecten uit het deelprogramma ‘Slimme Mobiliteit’. Slimme mobiliteit is onderdeel van de Bereikbaarheidsagenda 2018-2022. De Bereikbaarheidsagenda laat zien dat het werken aan mobiliteitsoplossingen slimmer, duurzamer en gezonder kan. Projecten die komend jaar zullen bijdragen aan de doelstellingen van Slimme Mobiliteit zijn; mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley en regionale verkeersdesk.

Het project gedragsbeïnvloeding gemeenten uit 2019 is in de afrondende fase. In het eerste kwartaal van 2020 hebben alle gemeenten een plan voor duurzamer vervoer van hun werknemers en zullen zij hiermee aan de slag gaan.

Mobiliteitsconvenant

Op 30 september is het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley ondertekend. Met dit convenant maken werkgevers uit de regio - zowel publiek als privaat - afspraken over hoe zij duurzame mobiliteit stimuleren. Het doel van het mobiliteitsconvenant is het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer. En vervolgens om daarover informatie uit te wisselen en te leren van elkaar. Hiermee verbetert de samenwerking in de regio en kiezen naar verwachting meer werknemers voor duurzaam vervoer. Daarmee verbetert ook de bereikbaarheid in de regio.

In 2020 worden de afspraken uit het convenant opgevolgd. Bedrijven en organisaties uit de regio worden gevraagd om zich aan te sluiten bij het mobiliteitsconvenant. Een mobiliteitsmakelaar wordt ingezet om bedrijven te ondersteunen bij het verduurzamen van de mobiliteit van hun werknemers.

Verkeersdesk

De verkeersdesk draagt bij aan beter zicht op beschikbare regionale verkeersdata en biedt een centrale plek waar de data kan worden opgehaald. Dit moet de werkprocessen van de regiogemeenten makkelijker maken. Daarnaast draagt de verkeersdesk bij aan de landelijke digitaliseringsopgave en schept mogelijkheden voor de regio om de voortgang op het programma mobiliteit te monitoren.

In 2020 wordt de database van de verkeersdesk verder uitgebreid met data en functionaliteiten. Daarnaast wordt de digitaliseringsopgave uitgewerkt en het gebruikersgemak van de verkeersdesk voor de gemeenten vergroot.