Start landelijke fietscampagne: “Kort ritje? Da’s zo gefietst”

Net even wat vaker op de fiets naar het werk, de sportschool, vrienden, of de bakker. Heel veel mensen zouden het graag doen. Maar vaak wint de macht der gewoonte. Om mensen daarbij een zetje in de rug te geven start 8 mei een nieuwe publiekscampagne. Want een kort ritje? Da’s zo gefietst. Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf het startschot voor deze campagne.

De campagne duurt drie jaar. Uitingen van de campagne zijn vanaf vandaag te zien op alle landelijke TV-zenders, op de radio, online en buiten. Denk daarbij aan de achterkant van bussen, reclamezuilen en op bushokjes, zowel digitaal als met een grote poster. De Rijksoverheid monitort elk jaar op meerdere momenten of het beoogde effect met de campagne wordt bereikt.

Het kabinet wil graag dat meer mensen die dat kunnen de fiets nemen, bijvoorbeeld naar het werk. Een van de concrete doelen is dat er in 2027 20% meer gefietst wordt dan in 2017, een ander doel is dat er begin 2025 100.000 meer mensen naar het werk fietsen dan begin 2022. Om dat mogelijk te maken investeert het kabinet samen met provincies in gemeenten in betere fietsvoorzieningen. In oktober vorig jaar maakte staatssecretaris Heijnen daarom bekend bijna € 800 miljoen in de fiets te investeren. Denk aan betere stallingen bij stations, meer doorfietsroutes en nieuwe fietsverbindingen om woonwijken beter bereikbaar te maken. Daarnaast werkt het kabinet met provincies en gemeenten aan meer veiligheid voor fietsers in het verkeer. Er komt een meerjarenplan fietsveiligheid en Rijk, provincies en gemeenten doen in heel het land investeringen om drukke plekken of plaatsen waar veel ongevallen plaatsvinden veiliger te maken.

Meedoen in de regio?

Ook in de Regio Foodvalley zetten we in op het stimuleren van het fietsgebruik. Wij ondersteunen werkgevers actief door het delen van kennis en ervaringen en het beschikbaar stellen van tools. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met mobiliteitsmakelaar Pieter Keeris.