Terugblik Kick-off Slim op weg: hoe reizen we duurzamer in onze regio?

Op woensdag 7 juni 2023 vond de Kick-off Slim op weg plaats in het Stadhuis van Wageningen. De Kick-off is het startschot om binnen Regio Foodvalley samen met overheden en werkgevers te werken aan het vergroten van de inzet van duurzame mobiliteit in de regio. Een middag waarbij overheden en bedrijven kennis en inspiratie met elkaar deelden en opdeden.

De middag werd afgetrapt door wethouder Erik-Jan Bijleveld van gemeente Wageningen. Tijdens zijn welkomstwoord blikte de wethouder terug op de afgelopen periode van het werken aan meer duurzame mobiliteit bij werkgevers in de regio en keek hij naar de toekomst. Vervolgens was het woord aan dagvoorzitter Pieter Keeris, de mobiliteitsmakelaar van Regio Foodvalley. Hij nodigde uit om als er vragen zijn over mobiliteit of als een werkgever hierbij wel wat hulp kan gebruiken, men niet moet schromen contact met hem op te nemen. Er zijn diverse gratis tool beschikbaar, zoals een mobiliteitsscan, om laagdrempelig en snel aan de slag te gaan.

Hoe zorgen we ervoor dat mensen anders gaan reizen?

Na het welkomstwoord en de introductie stonden er vier interessante gastsprekers op het programma. De eerste gastspreker was Roos Alink, gedragspsycholoog bij Shift Gedrag. Met als hoofdvraag “De gewoonte doorbreken - Hoe zorgen we ervoor dat mensen anders gaan reizen?” ging Roos Alink in deze presentatie dieper in op gedrag en gewoontes en hoe we deze kunnen veranderen. Roos Alink benoemde vier stappen om gewoontegedrag te veranderen, namelijk: Creëer momentum, benut momentum, laat mensen het gedrag ervaren en bestendig het gedrag. Daarnaast benoemde zij ook het belang van de aanwezigheid van intrinsieke motivatie bij het veranderen van gedrag. Als laatste tip gaf zij mee: houd bij de verandering van gedrag rekening met het onbewuste, creëer momentum en urgentie, wakker intrinsieke motivatie aan en herhaal.

Ervaringen BOVeenendaal

De tweede gastspreker was Sijmen van Dommelen, parkmanager van Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV). BOV is een van de grootste bedrijvenkringen in Nederland. Zij hebben in 2019 het convenant “Duurzame Mobiliteit Regio Foodvalley I ondertekend. In zijn presentatie ging hij in op uitdagingen en vraagstukken van ondernemers op bedrijventerreinen (bijvoorbeeld: wijzigen bestemmingsplannen, netcongestie en OV-fietsen). Ook stond hij stil bij hoe ondernemers veelal denken over de inzet van duurzame mobiliteit. Ook onderstreepte hij het belang van samen optrekken van overheden en ondernemers. Sijmen gaf aan dat BOV Slim op weg van harte ondersteunt en actief deel te nemen in communicatie aan deelnemers en positieve verhalen te gaan delen in de regio.

Landelijke fietscampagne “Kort ritje? Da’s zo gefietst”

De derde gastspreker was Jaco Pieper, Marketing & Communications expert bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Jaco gaf een toelichting op de landelijke fietscampagne “Kort ritje? Da’s zo gefietst”. Deze landelijke fietscampagne is gestart in 2023 en heeft een looptijd van drie jaar. De kernboodschap van deze landelijke fietscampagne is: “Voor korte ritjes naar de bakker, je werk of college neem je echt net zo makkelijk de fiets. Want de fiets is goed voor je lijf, portemonnee en de natuur. Kort ritje? Da’s zo gefietst”. Op dit moment wordt gekeken hoe bedrijven/organisaties hier bij kunnen aanhaken. Ze hebben een toolkit die gebruikt kan worden. 

Love to Ride

De laatste gastspreker van de middag was Arla Krikke, accountmanager bij Love to Ride. Love to Ride is het fietsstimuleringsprogramma dat vanaf 1 juni wordt ingezet in de Regio Foodvalley. In haar presentatie ging ze dan ook dieper in op Love to Ride en het specifieke platform voor de regio. Ze besprak onder andere de vier voordelen van het programma voor organisaties, namelijk: gezonder personeel, hogere productiviteit, hogere retentie en lagere parkeerkosten. Ook deelde zij wat fietsstimulering succesvol maakt, namelijk: van praten naar doen, uitproberen van wat wel en niet werkt en de drie toverwoorden aandacht, herhaling en belonen.

Ervaringen delen

Na deze vier interessante en informatieve presentaties was het tijd voor de workshops. De deelnemers gingen uiteen in vijf kleinere groepen en met elkaar in gesprek aan de hand van vijf stellingen: 

  1. De financiële drijfveer speelt een rol om ander te reizen, is geld alleen bepalend of wat levert het nog meer op?
  2. Wat kan ik als werkgever doen om mijn werknemers te verleiden om duurzamer naar het werk te komen?
  3. Niet de overheid maar vooral werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid in het duurzaam bereikbaar houden van de regio.
  4. Wat ga jij morgen doen om een bijdrage te leveren aan duurzame mobiliteit?
  5. Het management moet het goede voorbeeld geven als het gaat om anders reizen.

Na de workshops was het nog tijd voor een korte plenaire wrap-up waar een aantal stellingen uitgelicht en besproken werden. Alles wat is opgehaald wordt door het Team Slim op weg verzameld en ingezet om verder vorm te geven aan dit project de komende periode.

Rondom dit thema

Pieter Keeris sloot af met een uiteenzetting van speerpunten voor de komende periode:

  • De Love to Ride app is live: https://www.lovetoride.net/foodvalley
  • De menukaart met inzet van diverse gratis hulpmiddelen ligt klaar
  • 18 t/m 25 september 2023: De-fiets-naar-je-werk-week!
  • 12 oktober 2023: gratis webinar met een toelichting omtrent het besluit CO2-reductie werkgebonden mobiliteit.

De Kick-off werd afgesloten met een netwerkborrel waarbij verschillende onderlinge contacten zijn gelegd.

Wij danken alle deelnemers en gastsprekers hartelijk voor hun komst en input! 
Heb je vragen naar aanleiding van de Kick-off of deze terugblik? Wij beantwoorden ze graag via: mobiliteit@regiofoodvalley.nl of neem rechtstreeks contact op met mobiliteitsmakelaar Pieter Keeris.