Terugblik op het Slim op Weg Event: werkgevers Regio Foodvalley zetten in op Duurzame mobiliteit

Vorige week woensdag organiseerde Team Slim op weg van Regio Foodvalley het event Slim op weg, een bijeenkomst over duurzame mobiliteit voor werkgevers in de regio. Ruim 60 enthousiaste werkgevers uit de regio meldden zich aan. Met een programma vol sprekers en interactieve sessies werd duidelijk gemaakt dat de transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem niet alleen haalbaar is, maar ook noodzakelijk voor een groenere toekomst.

Modern werkgeverschap

Het evenement werd geopend door wethouder Engbert Strooboscher van de gemeenten Veenendaal, die samen met mobiliteitsmakelaar Pieter Keeris de toon zette voor een middag met inzichten en praktische oplossingen. Strooboscher benadrukte het belang van de Regionale Bereikbaarheidsagenda 2023-2026, die gericht is op slimme, duurzame en gezonde mobiliteit. De focus ligt daarbij op het stimuleren van werkgevers, inwoners en bezoekers om bewuster te reizen, met als doel om de mobiliteit in Regio Foodvalley tegen 2030 aanzienlijk duurzamer te maken.

Een belangrijk aspect dat tijdens het evenement naar voren kwam, was het besef dat duurzame mobiliteit niet vanzelfsprekend de hoogste prioriteit heeft bij werkgevers, omdat het vaak geen deel uitmaakt van de kernactiviteiten. Daarom werd de Werkgeversbenadering 2.0 gepresenteerd, die inspeelt op de 'what’s in it for me'-factor en werkgevers motiveert om te investeren in duurzame mobiliteit. Door te laten zien dat een focus op duurzaamheid bijdraagt aan modern werkgeverschap, groen beleid, vitaliteit en een goede bereikbaarheid, wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om hierin te investeren.

Sprekers over duurzame mobiliteit

Tijdens het programma deelden diverse sprekers hun expertise en ervaringen.

Anne van Casteren van de Wageningen University & Research (WUR) en Menno Lijkendijk van Gaiyo spraken over Mobility as a Service (MaaS). Zij belichtten hoe WUR, met 6000 medewerkers, actief bezig is met duurzame mobiliteit door onder andere het integreren van fietsdiensten en de Gaiyo-app voor het reserveren van fietsen. Het belang van eenvoud en toegankelijkheid van systemen en apps voor medewerkers geldt als randvoorwaarden voor het gebruik van dit soort systemen.

Nico van Paridon, strateeg nieuwe mobiliteit en innovatie bij Vervoerregio Amsterdam, ging dieper in op de soepelere en fiscaal voordelige regelgeving rondom het gebruik van openbaar vervoer (OV). Hij wees op het belang van fiscale maatregelen voor het bevorderen van mobiliteitskeuzes en de recente aanpassingen in de wetgeving die hieraan bijdragen. “Er zijn geen geen fiscale maatregelen voor het bevorderen van mobiliteitskeuzes. Dat zou moeten veranderen.” Aldus van Paridon.

Wilma van Wensem, projectleider van de gemeente Ede, presenteerde de praktische invulling van het intern mobiliteitsbeleid van de gemeente. Met ruim 1000 medewerkers verdeeld over meerdere locaties ging de gemeente aan de slag. Wilma deelde de doelen en obstakels die zij met haar team tegenkwam tijdens de uitvoering van het interne mobiliteitsbeleid. Het doen van pilots was hierin een belangrijk onderdeel om te leren wat wel en niet werkt.

Tom Holla, product owner bij NS Zakelijk, illustreerde de maatschappelijke behoefte en noodzaak om meer duurzaam te reizen, waarbij hij benadrukte dat zakelijke mobiliteit een actueel onderwerp is dat innovatie vraagt. Hij besprak de transitie die NS heeft doorgemaakt en de behoeften van werknemers en werkgevers om richting te geven aan duurzame mobiliteit.

Een hoogtepunt was de interactieve sessie van de trainers van Omdenken, waarbij deelnemers werden uitgedaagd om problemen om te denken naar mogelijkheden, een essentieel aspect van de transitie naar duurzame mobiliteit.

Blijf op de hoogte

Slim op Weg was een inspirerende bijeenkomst waarin duidelijk werd dat duurzame mobiliteit niet alleen een noodzaak is, maar ook een kans biedt voor werkgevers om zich te profileren als aantrekkelijke en vooruitstrevende organisaties.

Wil je meer weten over dit thema en op de hoogte blijven van wat Team Slim op weg doet én organiseert op dit gebied? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.