Werkgeverservaring: gemeente Ede introduceert intern mobiliteitsbeleid

Een goede bereikbaarheid en leefbaarheid versterken en kleuren onze regio. In Regio Foodvalley werken partijen en organisaties daarom samen aan slimme, gezonde en duurzame mobiliteit. Hierin leren we van en met elkaar. Voorbeelden delen en ervaringen uitwisselen is daarbij belangrijk.

We laten daarom graag organisaties aan het woord over hoe zij omgaan met het vergroten van duurzame mobiliteit binnen de organisatie. Deze keer aan het woord: Wilma van Wensem, projectleider van het nieuw interne mobiliteitsbeleid van de gemeente Ede.

De basis van het mobiliteitsplan

De gemeente Ede kent vanaf 1 april 2023 een nieuw intern mobiliteitsbeleid. Wilma neemt ons mee in de aanpak: “Toen ik in maart startte in deze rol, lag de nadruk vooral op het invoeren van de concrete maatregelen die voortkwamen uit het besluit dat eerder was genomen door de directie. Daarin was gekozen voor het scenario om duurzame mobiliteit van medewerkers te bevorderen door het stimuleren van duurzame manieren van woon-werkverkeer. Dus lopend, fietsend of met het openbaar vervoer naar het werk gaan.”

“We willen dat medewerkers zelf een bewuste keuze kunnen maken voor de manier van reizen naar kantoor. Die keuze is flexibel. De ene dag ga je bijvoorbeeld met het openbaar vervoer naar kantoor en een andere dag met de auto of de fiets. Zeker nu we meer thuiswerken, is die flexibiliteit belangrijk voor medewerkers, maar ook voor de organisatie. We willen het zo gemakkelijk mogelijk maken voor iedereen om te kunnen wisselen in de verschillende manieren van reizen. “

Concrete maatregelen

Het directiebesluit heeft geleid tot concrete uitgangspunten en maatregelen voor de gemeente Ede. “Het uitgangspunt is dat van je verwacht wordt dat je met duurzaam vervoer naar je werk komt als je binnen 10 kilometer van het werk woont,” geeft Wilma aan. Dit betekent dat de gemeente fietsen en lopen naar het werk gaat stimuleren door middel van een vergoeding per kilometer en reizen met het openbaar vervoer wordt volledig vergoed. Vervoer door middel van de auto wordt ontmoedigd doordat er geen vergoedingen  worden toegepast en strenger te kijken naar het verstrekken van parkeervergunningen rondom het gemeentehuis.

Praktische uitvoering

Toen de maatregelen helder waren, was het tijd voor het regelen van de faciliteiten die nodig zijn om de maatregelen praktisch uit te voeren. “Je kunt wel zeggen tegen medewerkers, ‘Kom met het OV’, maar dat brengt ook andere uitdagingen met zich mee. Hoe ga je bijvoorbeeld om met afspraken buiten de deur? Lossen we dit op met deelauto’s en – fietsen? Ook als je mensen stimuleert op de fiets te komen, betekent dit dat je moet kijken naar ruimte in fietsenstallingen en laadpunten voor elektrische fietsen.” Ook de registratie van gemaakte kilometers was een vraagstuk waar de gemeente Ede een antwoord op moest krijgen. “Gaandeweg krijg je dit soort vragen op je pad. Waar het gaat om de inzet van elektrische deelauto’s en – fietsen kiezen we er nu voor een pilot te draaien. Zo kunnen we kijken in hoeverre medewerkers gebruik maken van de aangeboden opties. . Dit is ook interessant voor het inzicht in de reductie van Co2.”

Communicatie is essentieel

De gemeente werkt op allerlei fronten aan het vergroten van duurzaamheid. Het vergroten van duurzame mobiliteit met medewerkers is er een onderdeel van. Communicatie over de nieuwe maatregelen in de organisatie is heel belangrijk. Uitleg over het waarom van de nieuwe maatregelen, waar men informatie kan vinden en de medewerkers meenemen in de volgende stappen die we nemen in het proces, zijn terugkerende onderwerpen voor Wilma en haar team. “We hebben een apart e-mailadres aangemaakt waar mensen terecht kunnen met vragen en opmerkingen. Ook hebben we een mobiliteitscommissie voor het parkeerbeleid in het leven geroepen. Onvoorziene zaken waar we tegenaan lopen of vragen die we nog niet hadden beantwoord in de voorbereiding, worden in deze commissie besproken en er wordt alsnog een besluit genomen.”

Tips vanuit de gemeente

Wilma heeft tot nu toe positieve ervaringen in dit proces. “Natuurlijk zijn er mensen die kritisch zijn of niet blij zijn met een verandering, maar over het algemeen is er begrip in de organisatie. Ik had wat dat betreft wel meer weerstand verwacht misschien, maar iedereen heeft begrip voor wat we aan het doen zijn.”

Ter afsluiting geeft Wilma nog een aantal tips voor organisaties die ook aan de slag gaan met de aanpassing van hun mobiliteitsbeleid:

  • Het kost tijd: aanpassen en doorvoeren van een mobiliteitsbeleid kost tijd, houd daar rekening mee. Het is iets dat je zorgvuldig moet en wilt doen. Begin met het analyseren van mensen hun reisgedrag en formuleer heldere doelstellingen, pas dan kun je maatregelen goed uitdenken.
  • Ga uit van je eigen organisatie: hoe doen je medewerkers het nu en wat zijn voor hen de mogelijkheden om het anders te doen. Zo ontstaat een pakket aan maatregelen die haalbaar zijn.
  • Laat je begeleiden: Gemeente Ede laat zich bij het kiezen van bijvoorbeeld passende elektrische auto’s en fietsen, adviseren en begeleiden door een gespecialiseerd bureau. “Zij nemen ervaring mee van andere organisaties, zodat je niet zelf het wiel uit hoeft te vinden,” sluit Wilma af.

Ook aan de slag?

Ook aan de slag met het mobiliteitsbeleid van jouw organisatie? Regio Foodvalley helpt je op weg. Met onder andere regionale en nationale campagnes, slimme regelingen en - uiteraard - advies op maat. Aan de hand van een gratis mobiliteitsscan, de eerste stap, krijg je het inzicht om aan de slag te gaan. Neem contact op met mobiliteitsmakelaar Pieter Keeris om de mogelijkheden te bespreken.