Wethouder Stroobosscher: ‘Gemeenten en bedrijfsleven gaan de verbinding aan’

“Ik vind het fantastisch dat er zo veel werkgevers zijn in onze regio die het convenant vandaag hebben ondertekend.  Dit laat zien hoeveel maatschappelijk draagvlak er is om bij te dragen aan duurzame mobiliteit.” Aldus wethouder Stroobosscher op 30 september 2019 bij de ondertekening van het convenant.
“Duurzame mobiliteit is daarbij geen doel op zich. Het is een middel om bij te dragen aan een kwalitatief betere leefomgeving, aan een betere gezondheid van werknemers én aan een betere bereikbaarheid.”