De praktijk

In Regio Foodvalley zijn we op weg naar energieneutraal in 2050: evenveel energie opwekken als we gebruiken. Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid, ook in onze regio. In de landbouw, het bedrijfsleven en de industrie besparen ondernemers energie, wekken zelf duurzame energie op en werken aan nieuwe ontwikkelingen zoals het opslaan van energie. Netbeheerders werken aan het slim gebruiken en versterken van het energienet. Inwoners isoleren hun huis en leggen zonnepanelen op hun dak. Die mooie voorbeelden delen we graag op deze website!