Met duurzaam opgewekte energie vervangen we vervuilende bronnen van energie. Zoals aardgas, steenkool en aardolie. Dat is nodig omdat de aarde anders te veel en te snel opwarmt. Waardoor ze onleefbaar wordt. Ook wordt onze lucht schoner, de wegen stiller en worden we onafhankelijker van olie en gaswinning uit Groningen of het buitenland. Kwaliteit van leven, daar doen we het voor. Voor nu en voor de toekomst.

Om te zorgen dat iedereen die woont of werkt in Regio Foodvalley duurzame energie kan gebruiken, werken we samen om het op te wekken. Met windmolens, zonnepanelen en in de toekomst misschien op andere manieren.

In Regio Foodvalley onderzoeken we net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, hoe en waar we energie kunnen opwekken uit zon en wind. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen. Acht gemeenten, twee provincies, een waterschap, vele maatschappelijke organisaties en inwoners werken hieraan samen in de Regionale Energiestrategie: de RES Regio Foodvalley.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief

Inschrijven