Dealmaker Marcel Goossens World Food Experience

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regio Deal. Vandaag maakt u kennis met Marcel Goossens, directeur van de World Food Center Experience. Sinds april 2019 zwaait hij de scepter over de ontwikkeling en realisatie van de thema-attractie in Ede die in 2023 de deuren opent voor publiek. “De WFC Experience vertelt straks op een hele aantrekkelijke en relevante manier het gezamenlijke verhaal van ons voedsel.”

Verhalen vertellen
Eerder werkte Goossens mee aan het succes van de Heineken Experience. Ook was Goossens betrokken bij de ontwikkeling van de Chocolade Experience van Tony Chocolonely. “De Heineken Experience was al een succesvolle attractie en had een capaciteitsgebrek. De uitdaging daar was vooral hoe we de groei van de bezoekersaantallen en van het merk Heineken samen konden laten gaan.” In 2015 klopte Tony Chocolonely aan zijn deur. “Zij waren op zoek naar een locatie voor productie én een manier om het verhaal van de cacaoketen te vertellen. We vonden de perfecte locatie voor ze in Zaandam.”

Goossens heeft tijdens zijn loopbaan veelvuldig projecten geleid waarin meerdere partijen samenwerken. Publieke en private organisaties, groot en klein. Als voorbeeld noemt Goossens het project ‘Boer en Natuur’ waarin boeren, overheden, natuurcollectieven en multinationals samenwerkten om de biodiversiteit te versterken. In dit project werd een beloningsmodel getest voor het natuurbeheer dat melkveehouders op hun bedrijf uitvoeren. Er waren 4 zuivelbedrijven 400 boeren en 15 collectieven bij het project betrokken.

Kwartiermaker
In zijn rol van kwartiermaker van de WFC Experience komen veel dingen samen. Goossens studeerde Economie in Wageningen en ging daarna aan de slag bij internationale foodbedrijven zoals Nutricia en Heineken. Die kennis en ervaring op het gebied van de inrichting van productieprocessen en goederenstromen, neemt hij mee naar de WFC Experience. “Samenwerking en duurzame ontwikkeling vormen de rode draad in mijn projecten”, zegt Goossens. “In de WFC Experience werken overheden, foodbedrijven en kennisinstellingen samen. Het is een prachtige uitdaging om met alle partijen samen op een aantrekkelijke en relevante manier over de toekomst van ons voedsel te vertellen.”

Bij zijn start in 2019 was het masterplan al gereed. Daarna heeft Goossens met zijn team heel wat stappen gezet. “We hebben een stichting opgericht om de onafhankelijkheid te waarborgen, de businesscase uitgewerkt en deze laten toetsen door een externe partij. Ook hebben we de ontwikkeling en exploitatie van de Experience aanbesteed. En na een uitgebreide marktconsultatie zijn we erin geslaagd een exploitant aan ons te verbinden die mee investeert in het project.” Goossens is daar erg content over: “Deze gedeelde ambitie vormt een stevige basis om samen deze beleving samen sterk neer te zetten.”

Realisatiefase
Net na de zomer kreeg het project volledig groen licht van de overheden. Daarmee komen de gelden vanuit de Regio Deal nu ook beschikbaar. Goosens: “Het Rijk hecht groot belang aan de educatieve doelen van de WFC Experience. Met de inzet vanuit de Regio Deal middelen kunnen we de koppeling maken tussen educatie en onderzoek. Zo zorgen we er ook voor dat het verhaal van de attractie een plek krijg in schoolprogramma’s en als bestemming voor schoolreisjes.”

De komende tijd ligt de focus op het verder brengen van het ontwerp, het uitwerken van de verhaallijnen en de aanbesteding voor het gebouw. Goossens ziet met de verhaallijnen die nu ontwikkeld worden de relevantie alleen maar toenemen. “Gezondheidsvraagstukken en klimaatverandering zijn uitdagingen waar we met elkaar voor staan. De Experience kan straks een breed publiek bereiken en communiceren over gezonde voeding en duurzamer gedrag stimuleren. We verpakken daarbij een serieuze boodschap in een heel aantrekkelijk jasje.”

Meer informatie over WFC Experience