Dealmaker Petra Roubos, Foodvalley NL en WUR

Elke nieuwsbrief stellen wij iemand voor die meewerkt aan de Regiodeal Foodvalley. Vandaag maakt u kennis met Petra Roubos. Zij combineert in haar werk twee functies, bij de Wageningen University & Research (WUR) en bij Foodvalley NL. “Een unieke samenwerking die is ontstaan omdat beide organisaties toekomst zien in het delen van faciliteiten,” vertelt Roubos enthousiast. Voor de Regiodeal is ze verantwoordelijk voor de begeleiding van de aanvragen voor de fondsen.

Onderzoeksfaciliteiten delen
Als Manager Shared Research Facilities heeft Roubos bij WUR een coördinerende rol op het gebied van investeringen in onderzoeksapparatuur en onderzoeksfaciliteiten. Hieronder valt ook het fonds uit de Regio Deal voor gedeelde apparatuur. “Deze functie valt onder waardecreatie, een onderdeel binnen WUR dat gericht is op het toepassen van kennis in de praktijk. Het delen van apparatuur en faciliteiten draagt daaraan bij. Door samen te werken kunnen we productinnovaties versnellen en investeringen in deze kostbare faciliteiten mogelijk maken,” zegt Roubos.

Van wetenschap naar praktijk
“Voor de doorontwikkeling van innovaties zijn na onderzoek andere faciliteiten nodig, zoals demonstratie- en opschalingsfaciliteiten. Die zijn nodig om een product verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen,” licht Roubos toe. “De TRL (Technology Readiness Level) geeft daarbij aan in hoeverre een product klaar is om naar de markt te gaan. De wetenschap richt zich in de eerste fase op toegepast of fundamenteel onderzoek waarbij prototypes worden ontwikkeld op basis van de opgedane kennis (TRL-niveaus 1-3). Daarna wordt er in de praktijk getest; allereerst kleinschalig en vervolgens op grotere schaal in de praktijk. (TRL 4-6). Deze hogere TLR-niveaus zie je op andere locaties, bijvoorbeeld bij onderzoeksinstituten (TRL 5-7) en in het bedrijfsleven (TRL 7-8). Uiteindelijk moet je de productie op kunnen schalen om het op de markt te brengen (TRL 9).”

Vraag en aanbod bij elkaar brengen
Bij Foodvalley NL vervult Roubos de functie van Lead Shared Facilities. Ze is spin in het web waar het gaat om het delen van faciliteiten. Roubos vervolgt: “Naast het faciliteren en begeleiden van subsidieaanvragen uit de twee fondsen van de Regiodeal Foodvalley richt ik me op de uitbreiding van het platform Shared Facility Finder. Via het platform brengen we vraag en aanbod van faciliteiten, die gericht zijn op versnellen van productinnovaties binnen de voedseltransitie, samen. Ik werk zo eigenlijk voor alle organisaties die hierbij betrokken zijn. Zo verbinden we partijen regionaal, nationaal en internationaal.”

Voordelen van gedeelde faciliteiten 
In de onderzoekswereld is delen al heel gebruikelijk. Juist daarom richt Roubos zich ook op het stimuleren van het delen van faciliteiten door het bedrijfsleven. “Er zijn legio voordelen aan het delen van faciliteiten. Om te beginnen is het kosteneffectief; er is minder startkapitaal nodig om iets te ontwikkelen en te bouwen. En je betaalt alleen voor het deel dat je daadwerkelijk gebruikt. Bovendien is het duurzamer en gaat het sneller; nieuwe faciliteiten bouwen kost tijd. Ook is het een goede manier om van elkaar te leren en kennis te delen. Er komen vaak nieuwe samenwerkingen tot stand. De oogst is dus veel breder dan vooraf gedacht.”

Startkapitaal
“Maar startkapitaal blijft nodig voor het bouwen van nieuwe faciliteiten en apparatuur”, zegt Roubos. “Daarom zijn de subsidies uit de Regiodeal Foodvalley ook zo belangrijk. Er zijn in 2020 en 2021 al veertien investeringen gedaan uit het fonds voor gedeelde onderzoeksapparatuur. De onderzoeksapparatuur komt vaak bij kennisinstellingen te staan. Maar dat hoeft niet”, vult Roubos aan. “Er staat ook apparatuur bij bedrijven,”

“Het fonds voor gedeelde proeffaciliteiten is een nieuwere regeling. De eerste investering is inmiddels gedaan voor het Insect Experience Center. Zo’n aanvraag is complexer omdat het inrichten en exploiteren van de faciliteit volledig in de handen ligt van de aanvrager. En dat is een uitdaging. Vanuit mijn functie begeleiden we aanvragers zo goed mogelijk tijdens dit traject,” zegt Roubos.

Petra Roubos blijkt een echte ambassadeur van het delen van faciliteiten. “Het leuke aan mijn werk is het laten zien wat er allemaal al is. En het gesprek met bedrijven aangaan over het delen van faciliteiten. Waar liggen de kansen? Wat levert het bedrijven op? Maar ook, wat houdt hen tegen?” Ze onderkent ook de praktische bezwaren. “Er zijn best wat uitdagingen. Denk maar eens aan de veiligheid en toegankelijkheid van computersystemen, het delen van data, et cetera. Maar de voorbeelden laten zien hoe het wel kan. En we zien bedrijven bewegen, dus de ontwikkeling is gaande.”