Gedeelde supercomputer Anunna geüpgraded

Supercomputer Anunna heeft een upgrade gehad in opslagcapaciteit en grafische rekenkracht. Deze uitbreiding biedt mogelijkheden voor grootschalige dataopslag, rekenopdrachten en artificial intelligence-analyses. Anunna staat op Wageningen Campus en is beschikbaar voor gedeeld gebruik door onderzoekers en organisaties van binnen en buiten Wageningen University & Research. De uitbreiding is mogelijk dankzij een subsidie vanuit het fonds voor gedeelde apparatuur van Regio Deal Foodvalley. Op 2 november is de vernieuwde Anunna officieel geopend.

Gedeeld gebruik

Anunna is een zogenaamde High Performance Computing (HPC) systeem. Door het gedeelde gebruik is onderlinge data- en kennisuitwisseling mogelijk. Alexander van Ittersum, aanspreekpunt voor Anunna bij WUR, benoemt de voordelen van de upgrade: "Dankzij deze investering en het gedeelde gebruik van de HPC kunnen organisaties kostenefficiënter werken en kennis en data uitwisselen indien gewenst. Bovendien biedt het de mogelijkheid om grootschalig beeldmateriaal, zoals video's van drones, te verwerken."

Van Ittersum: “In veel onderzoeksprojecten zien we dat de benodigde IT-infrastructuur voor AI een prominente rol inneemt. Met het vernieuwde Anunna en vooral ook de bijbehorende support die geleverd kan worden nemen we complexiteit weg bij onderzoekers. Zij kunnen zich primair richten op hun onderzoek, waarbij de (soms complexe) taak voor het goed neerzetten en onderhouden van de benodigde infrastructuur door IT wordt afgehandeld.”

Anne Boshove, onderzoeker bij Topigs Norsvin en gebruiker van Anunna, benadrukt het belang van het gedeelde gebruik: "Grote analyses voeren we slechts enkele keren per jaar uit. Als we een HPC-systeem zelf moeten aanschaffen, zou dat relatief kostbaar zijn en een verspilling van capaciteit betekenen.”

Geïnteresseerd?

Meer informatie over de upgrade van Anunna

Meer informatie over het delen van faciliteiten en apparatuur: bezoek dan: Shared Research Facilities - WUR

Meer informatie over de fondsen voor gedeelde apparatuur en faciliteiten van Regio Deal Foodvalley