Kan een app helpen bij gezonde voeding na de bevalling?

Voeding is een belangrijke factor voor het herstel van een vrouw na de zwangerschap. Het heeft via de borstvoeding ook direct invloed op de ontwikkeling van het pasgeboren kindje. Maar veel vrouwen hebben moeite om gezond te eten na de zwangerschap. En ze zijn vaak onzeker over ‘of ze het wel goed doen’. Zorgprofessionals zijn een belangrijk aanspreekpunt voor vrouwen om vragen en onzekerheden te bespreken, ook over voeding. Kan een app hierbij ondersteuning bieden? En hoe staan zorgprofessionals daar tegenover?

Het onderzoek
Binnen de Regio Deal wordt daarom onderzoek gedaan naar de voedingsondersteuning die door zorgprofessionals aan vrouwen in het jaar na de zwangerschap wordt aangeboden. Momenteel zijn er nog weinig apps beschikbaar die voedingsadvies bieden aan vrouwen na de zwangerschap. Apps zouden mogelijk een uitkomst kunnen bieden aan zorgprofessionals en vrouwen om aandacht te kunnen besteden aan voeding op een toegankelijke, betrouwbare, en makkelijke manier. Het is van belang om te onderzoeken hoe zorgprofessionals denken over het gebruik van apps in voedingsondersteuning aan vrouwen na de zwangerschap. 

Raadpleging zorgprofessionals
Sinds december proberen wij de huidige voedingsondersteuning door zorgprofessionals aan vrouwen in het jaar na hun zwangerschap in kaart te brengen. Ook onderzoeken we hoe zorgprofessionals denken over het aanbieden van een app voor deze specifieke ondersteuning. Dit gebeurt via een online vragenlijst en semigestructureerde diepte-interviews. Tot zover is de vragenlijst ingevuld door 78 zorgprofessionals en zijn er 14 interviews gehouden. 

De zorgprofessionals hebben verschillende beroepen zoals verpleegkundige, verloskundige, kraamverzorgende, lactatiekundige, diëtist en fysiotherapeut. Verder zijn de zorgprofessionals werkzaam in verschillende regio’s van Nederland, variërend van Noord-Holland en Gelderland tot Zuid-Limburg. Met deze variatie hopen we een vertaalbaar beeld te kunnen geven over de voedingsondersteuning die wordt aangeboden door zorgprofessionals in Nederland aan vrouwen in het jaar na de zwangerschap. 

De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het ontwerp van de app die wordt ontwikkeld binnen het thema Voeding en Gezondheid; Prille Start (WP1) onder begeleiding van Prof. Edith Feskens. Meer weten over dit onderzoek? Mail dan naar janine.faessen@wur.nl