Voed je Beter-studie helpt patiënten met hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn veel voorkomende chronische ziekten in Nederland. Bij zorgverleners en patiënten is er grote behoefte aan meer en beter onderbouwde kennis over gezonde voeding en leefstijl voor deze patiënten. Afgelopen zomer is de studie Voed je Beter gestart en inmiddels doen er via twee ziekenhuizen patiënten uit de hele regio mee. Dankzij het enthousiasme van diëtisten kunnen de deelnemers dicht bij huis voedingsadvies krijgen. Het onderzoek sluit aan op de doelen van het Nationaal Preventie Akkoord.

Voed je Beter studie
De Voed je Beter studie volgt een jaar lang 144 patiënten die onder behandeling zijn bij een cardioloog of internist. De ene helft van de mensen krijgt de reguliere zorg. De andere helft krijgt naast de reguliere zorg coaching van een diëtist om gezonder te gaan eten. Met de ‘small change approach’ – een methode om met kleine stapjes veranderingen te realiseren – worden patiënten gemotiveerd om gezonder te gaan eten. Zo wordt het risico op het terugkeren van bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte verminderd en verbetert het ziektebeloop en de kwaliteit van leven.  

Verbinding met de regio
De studie startte afgelopen zomer in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Vanuit de hele regio doen er al mensen mee met de studie. Aanmeldingen komen vanuit de grotere plaatsen zoals Barneveld, Ede en Wageningen maar ook uit kleine dorpen zoals Harskamp en Achterberg. Gelukkig is er een grote groep enthousiaste diëtisten bereid gevonden om mee te werken aan de studie, zodat mensen altijd dicht bij huis voedingsadvies krijgen. Sinds een paar weken is de studie ook van start gegaan in Ziekenhuis Rijnstate. Dit betekent dat ook mensen uit de regio Arnhem kunnen deelnemen aan deze studie.

Hoe ziet het onderzoek eruit?
De deelnemers worden door hun eigen internist of cardioloog uitgenodigd om mee te doen aan de studie. De eerste afspraak is in hun eigen ziekenhuis waarbij de deelnemer gewogen en gemeten wordt. Ook wordt er bloed afgenomen waarbij gelet wordt op cholesterol, ontstekingswaarden en vitamines. Daarnaast vult de deelnemer een vragenlijst in. Hiermee wordt inzicht verkregen in medicatiegebruik en leefstijlfactoren.

Het onderzoek wordt begeleid door Prof. Marianne Geleijnse van Wageningen University & Research. Voed je Beter is onderdeel van de onderzoekslijn Hart- en vaatziekten van de Alliantie Voeding in de Zorg. Met Voed je Beter wordt gewerkt aan de ambities van het Nationaal Preventieakkoord om onderbouwing te leveren voor voedingsadvies bij mensen met chronische ziekten en als onderdeel van de behandeling het ziekenhuis. De Voed je Beter-studie maakt onderdeel uit van werkpakket 3 van de Regio Deal Foodvalley in het thema Voeding en Gezondheid.